Městská knihovna Havířov

Ústřední budova knihovny na ulici Svornosti

Kontaktní údaje

Ústředí knihovny sídlí v bočním křídle magistrátu města.

Ředitelství a provozně-ekonomické oddělení, Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město

Ředitelka knihovny

Sekretariát

Zástupce ředitelky

Ekonomické oddělení

Technik

Oddělení regionálních funkcí

Oddělení zpracování fondu

Meziknihovní výpůjční služba

Půjčovny pro děti a dospělé

Půjčovna pro děti, Svornosti 2, Havířov-Město

Půjčovna pro dospělé, Svornosti 2, Havířov-Město

Hudební oddělení, Svornosti 2, Havířov-Město

Půjčovna pro děti, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Půjčovna pro dospělé, Šrámkova 2,
Havířov-Podlesí

K-Klub, Šrámkova 2, Havířov-Podlesí

Jaroslava Seiferta 8, Havířov-Město

Gen. Svobody 14, Havířov-Šumbark

U Jeslí 2, Havířov-Šumbark

Hornosušská 2, Havířov-Prostřední Suchá

Občanská 1, Havířov-Dolní Datyně

Pobočka je dočasně uzavřena z důvodu havarijního stavu otopné soustavy.

U Zborůvky 12, Havířov-Dolní Bludovice

Specializované pobočky

Expozice Historie psaná uhlím, Pavlovova 2, Havířov-Město

Informační centrum, nám. Republiky 7,
Havířov-Město