Městská knihovna Havířov

Krátkodobé pronájmy

Městská knihovna Havířov nabízí veřejnosti krátkodobé pronájmy svých prostor. Pronájem prostor do 10 hodin za týden schvaluje ředitelka knihovny na základě objednávky. Pronájem prostor nad 10 hodin za týden schvaluje Rada města Havířova (nutno předložit s předstihem). Výjimky od stanovených cen řeší individuálně ředitelka knihovny.

Základní kalkulace

  • Pronájem

    350 Kč / hod (od 1. 1. 2024)

Dodatečné náklady - volitelné

  • Zapůjčení elektroniky (paušální částka za akci)

    100 Kč

  • Zapůjčení kuchyňky (paušální částka za akci)

    100 Kč