Městská knihovna Havířov

Poplatky a ceník služeb

Registrační poplatky

Registrace platí 12 kalendářních měsíců od data zaplacení registračního poplatku, poté zaniká a je nutné ji obnovit. Čtenářský průkaz vás opravňuje půjčovat knihy, časopisy, hudební CD, audioknihy a společenské hry ve všech pobočkách havířovské knihovny. Registrovaní čtenáři mohou využívat denně 1 hodinu na internetu zdarma nebo si stáhnout e-knihu do svého chytrého telefonu.

 • Děti do 6 let

  Zdarma

 • Děti a mládež od 7 do 15 let

  50 Kč

 • Mladiství a dospělí

  200 Kč za rok (nebo 100 Kč na 6 měsíců)

 • Senioři od 70 let

  100 Kč

 • Držitelé průkazu ZTP

  Zdarma

 • Neziskové organizace

  Zdarma

Jednorázové využití prezenčních služeb

Nechcete se registrovat? Nevadí, za drobný poplatek můžete některé služby (např. počítače) využívat i bez registrace.

 • Běžní uživatelé (děti i dospělí)

  50 Kč

 • Držitelé průkazu ZTP

  Zdarma

 • Neziskové organizace

  Zdarma

Překročení výpůjční lhůty

Každý čtenář je povinen hlídat si termín vypršení výpůjční lhůty. Tuto informaci naleznete na papírové stvrzence a ve svém čtenářském kontu. Pokud nám svěříte svůj e-mail, pošleme vám 5 dní před vypršením lhůty zprávu, že bude potřeba knihy vrátit nebo požádat o prodloužení jejich výpůjční lhůty (nedoručení zprávy není důvodem k prominutí poplatku).

 • Překročení výpůjční lhůty

  1 Kč za každý dokument a den prodlení

 • Upomínací dopis

  100 Kč

* Nevrátí-li uživatel zapůjčené věci do tří měsíců od vypůjčení, bude mu zaslán upomínací dopis, po němž bude následovat vymáhání soudní cestou. Výše škody bude vymáhána podle odst. III. bod 7 Knihovního řádu

Ostatní poplatky

 • Ztráta čtenářského průkazu

  20 Kč

 • Ztráta knihovního dokumentu

  150 Kč + cena dokumentu

 • Rezervace dokumentu

  5 Kč za každý dokument

 • Zaslání e-mailu (upomínka, rezervace)

  Zdarma

 • Zaslání SMS (upomínka, rezervace)

  2 Kč

 • Rešerše

  150 Kč (max. 20 záznamů), každý další záznam + 5 Kč

 • Skenování

  10 Kč za jednu stranu

 • Černobílý tisk

  2 Kč za jednu stranu A4

 • Barevný tisk textu

  5 Kč za jednu stranu A4

 • Barevný tisk obrázků

  10 Kč za jednu stranu A4

 • Náklady za vyhledávání informací

  236,40 Kč za každou započatou hodinu *

* V případě rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. V případě písemného zaslání informací budou k nákladům za vyhledávání informací přičteny náklady na tisk a poštovné dle platného ceníku pošty.

Krátkodobý pronájem

Knihovní řád