Poplatky a ceníky

Registrační poplatky

Registrace platí 12 kalendářních měsíců od data zaplacení registračního poplatku, poté zaniká a je nutné ji obnovit. Čtenářský průkaz vás opravňuje půjčovat knihy, časopisy, hudební CD, audioknihy a společenské hry ve všech pobočkách havířovské knihovny. Registrovaní čtenáři mohou využívat denně 1 hodinu na internetu zdarma nebo si stáhnout zajímavou elektronickou knihu do svého chytrého telefonu.

Děti do 6 letZdarma
Děti a mládež od 7 do 15 let50 Kč
Mladiství a dospělí

200 Kč / rok

100 Kč / pololetí

Senioři od 70 let

100 Kč

Držitelé průkazu ZTPZdarma
Neziskové organizaceZdarma

Jednorázové využití prezenčních služeb

Nechcete se registrovat? Nevadí, za drobný poplatek můžete některé služby (např. počítače) využívat i bez registrace.

Běžní uživatelé (děti i dospělí)

50 Kč

Držitelé průkazu ZTPZdarma
Neziskové organizaceZdarma

Poplatky za překročení výpůjční lhůty

Každý čtenář je povinen hlídat si termín vypršení výpůjční lhůty. Tuto informaci naleznete na papírové stvrzence a ve svém čtenářském kontu. Pokud nám svěříte svůj e-mail, pošleme vám 5 dní před vypršením lhůty zprávu, že bude potřeba knihy vrátit nebo požádat o prodloužení jejich výpůjční lhůty (nedoručení zprávy není důvodem k prominutí poplatku).

Překročení výpůjční lhůty1 Kč za každý dokument a den prodlení
Zaslání upomínacího dopisu *100 Kč

* Nevrátí-li uživatel zapůjčené věci do tří měsíců od vypůjčení, bude mu zaslán upomínací dopis, po němž bude následovat vymáhání soudní cestou. Nevrácené věci budou považovány za ztracené a výše škody bude vymáhána podle odst. III. bod 7 Knihovního řádu.

Ostatní poplatky

Ztráta čtenářského průkazu20 Kč

Ztráta knihovního dokumentu

150 Kč + cena dokumentu

Rezervace dokumentu5 Kč za každý dokument
Zaslání e-mailu (upomínka, rezervace)Zdarma
Zaslání SMS (upomínka, rezervace)2 Kč
Meziknihovní výpůjční služba80 Kč (poštovné a balné)
Rešerše

150 Kč (max. 20 záznamů), další záznam + 5 Kč

Skenování

10 Kč za jednu stranu

Černobílý tisk2 Kč za jednu A4
Barevný tisk textu5 Kč za jednu A4
Barevný tisk obrázků10 Kč za jednu A4

Náklady za vyhledání informací

236,40 Kč za každou započatou hodinu *

* V případě rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. V případě písemného zaslání informací budou k nákladům za vyhledávání informací přičteny náklady na tisk a poštovné dle platného ceníku pošty.

Krátkodobé pronájmy

Ceník pronájmu

3D tiskárna

Ceník a pravidla
Scroll to Top