Městská knihovna Havířov

Projekty MAP

Zapojení Městské knihovny Havířov do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov.

Už jsme čtenáři s MAPíkem

Projekt MAP IV ve spolupráci s havířovskou knihovnou připravil aktivitu zaměřenou na podporu čtenářské gramotnosti žáků 1. tříd. S žáky prvních tříd pracujeme systematicky celý školní rok. Poprvé knihovnu navštíví zpravidla na začátku školního roku, kdy je seznámíme s knihovnou, jejími službami a aktivitami. Lekce zaměřujeme na doporučování knih pro začínající čtenáře nebo realizujeme zážitková čtení. Následně jsou děti, zpravidla v období březen–červen, zvány na slavnostní Pasování na čtenáře. Při tomto slavnostním aktu obdrží roční bezplatnou registraci do knihovny, pasovací dekret a knížku pro prvňáčka vydanou v rámci celonárodního projektu SKIP ČR Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

MAPíkova putovní knihovna

Projekt MAP IV společně s pracovní skupinou Čtenářská gramotnost a havířovskou knihovnou přináší MAPíkovu putovní knihovnu. Tato iniciativa umožňuje pedagogům pracovat s vybranými knižními tituly ve větším počtu (až 30 kusů) přímo ve třídách během výuky českého jazyka, ale i v rámci dalších předmětů. Nově jsou k dispozici žánrové boxy obsahující fantasy, sci-fi, dystopii a dobrodružnou literaturu. Knihovna zajišťuje půjčování těchto boxů. 

Herna finanční gramotnosti

V rámci projektu MAP IV realizujeme pro žáky 2. stupně základních škol hernu finanční gramotnosti. Žáci se prostřednictvím deskové hry Finanční svoboda starají o peníze fiktivní české rodiny, která simuluje realitu hospodaření s penězi v rodinách. Úkolem hráčů je v průběhu 30 let splnit cíle, které si rodina stanoví (pořízení rodinného domu nebo vysněné dovolené) a dosáhnout přitom finanční nezávislosti. Žáci používají běžné produkty jako stavební spoření nebo hypotéky a čelí stejným situacím jako v reálném životě – zvýšení daní, ztrátě zaměstnání, nemoci nebo propadu na burze. Zábavnou formou si žáci zvyšují finanční a ekonomickou gramotnost pro osobní život. Hra je odborně vedena lektory z řad havířovských knihovníků, kteří prošli dvoudenním intenzivním školením.

Dole v dole

V polovině května 2024 byla naše Expozice Historie psaná uhlím zařazena do projektu MAP IV s prožitkovou aktivitou Dole v dole s MAPíkem. Děti se úměrně svému věku seznamují s okolnostmi vzniku Havířova, s hornickým povoláním a provozem na šachtě. Během komentované exkurze si mohou prohlédnout drobné technické a měřicí přístroje, výstroj báňského záchranáře a množství doprovodných fotografií. Mají možnost vyfotit se v hornické uniformě a pracovním oblečení, rozsvítit si důlní lampu, vyzkoušet si tíhu sbíječek a umazat se skutečným uhlím. Na závěr 90minutového programu jsou dětem promítána krátká videa s hornickou tematikou, která jim pomáhají lépe chápat náročnost hornické práce a upevnit znalosti, které získaly během prohlídky expozice. Projekt bude probíhat do listopadu 2025 a je určen dětem z MŠ a ZŠ.

Čteme s nečtenáři

Aktivita je zaměřena na rozvoj čtenářských dovedností dětí předškolního věku. Cílem je motivovat děti k čtení a předčítání, a tím rozvíjet jejich vyjadřování, smyslové vnímání a psychické procesy spojené se čtenářstvím. Během lekcí knihovnice uskuteční zážitkové čtení knih, které umožní dětem prozkoumat širokou škálu témat spojených s přírodou, emocemi, vztahy a dalšími důležitými oblastmi života. Tato interaktivní forma učení má za cíl nejen rozšířit čtenářské dovednosti dětí, ale také podnítit jejich zájem o literaturu a širší svět kolem nich. Lekce (o délce 30-45 min.) jsou uskutečňovány buď na pobočkách Městské knihovny Havířov, nebo v mateřské škole. 

Hravé počítání

Putovní truhlice matematických her a úkolů, které podporují rozvoj matematické pregramotnosti. V balení naleznete metodického průvodce s návody a postupy k deseti různým aktivitám, které pokrývají široké spektrum matematických dovedností. Naše knihovna poskytuje tyto sady k půjčení mateřským školám. 

Své knihy představila dětem mimo jiné spisovatelka Zuzana Pospíšilová.

Deník malého čtenáře

V rámci projektu MAP II nabízela naše knihovna možnost zapojit žáky 3. tříd do aktivity zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti – Deník malého čtenáře. Děti se naučily vést jednoduchý čtenářský deník a dělat zápisy v něm. Uvedly autora a název přečtené knihy/ukázky; období, po které čtení probíhalo; hodnocení knihy, kdy vybarvily příslušný počet hvězdiček. Zápis doplnily odpovědí na otázku: Co mě na knize nejvíc zaujalo? Odpovědět mohly kresbou, vypsáním věty, která je nejvíce oslovila či zmínily postavu, která je něčím zaujala. Součástí deníčku byla soutěž čtenářské bingo, kdy děti zaškrtly pole s úkolem, které čtením splnily. Na zadní straně nalezly tipy na čtení pro třeťáky. 

Předávání deníčků dětem probíhalo v září a říjnu 2021 při besedách se spisovatelkami a knihovnicemi. V průběhu celého školního roku probíhaly „třídní schůzky“. Na těchto setkáních získali účastníci tipy na nové a zajímavé knihy, zasoutěžili si, pochlubili se svými čtenářskými deníky a sdělili své dojmy z četby. Nechyběly také besedy s umělci, čtenářské lekce a kreativní dílny. V červnu 2022 byl projekt ukončen. Nejaktivnější čtenáře a nejoriginálnější deníky jsme odměnili věcnými cenami.