Městská knihovna Havířov

Projekty MAP

Zapojení Městské knihovny Havířov do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov.

Už jsme čtenáři s MAPíkem

Projekt MAP II ve spolupráci s havířovskou knihovnou připravil aktivitu zaměřenou na podporu čtenářské gramotnosti žáků 1. tříd. S žáky prvních tříd pracujeme systematicky celý školní rok. Poprvé knihovnu navštíví zpravidla na začátku školního roku, kdy je seznámíme s knihovnou, jejími službami a aktivitami. Lekce zaměřujeme na doporučování knih pro začínající čtenáře nebo realizujeme zážitková čtení. Následně jsou děti, zpravidla v období březen–červen, zvány na slavnostní Pasování na čtenáře. Při tomto slavnostním aktu obdrží roční bezplatnou registraci do knihovny, pasovací dekret a knížku pro prvňáčka vydanou v rámci celonárodního projektu SKIP ČR Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

Své knihy představila dětem mimo jiné spisovatelka Zuzana Pospíšilová.

Deník malého čtenáře

V rámci projektu MAP II nabízela naše knihovna možnost zapojit žáky 3. tříd do aktivity zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti – Deník malého čtenáře. Děti se naučily vést jednoduchý čtenářský deník a dělat zápisy v něm. Uvedly autora a název přečtené knihy/ukázky; období, po které čtení probíhalo; hodnocení knihy, kdy vybarvily příslušný počet hvězdiček. Zápis doplnily odpovědí na otázku: Co mě na knize nejvíc zaujalo? Odpovědět mohly kresbou, vypsáním věty, která je nejvíce oslovila či zmínily postavu, která je něčím zaujala. Součástí deníčku byla soutěž čtenářské bingo, kdy děti zaškrtly pole s úkolem, které čtením splnily. Na zadní straně nalezly tipy na čtení pro třeťáky. 

Předávání deníčků dětem probíhalo v září a říjnu 2021 při besedách se spisovatelkami a knihovnicemi. V průběhu celého školního roku probíhaly „třídní schůzky“. Na těchto setkáních získali účastníci tipy na nové a zajímavé knihy, zasoutěžili si, pochlubili se svými čtenářskými deníky a sdělili své dojmy z četby. Nechyběly také besedy s umělci, čtenářské lekce a kreativní dílny. V červnu 2022 byl projekt ukončen. Nejaktivnější čtenáře a nejoriginálnější deníky jsme odměnili věcnými cenami.

MAPíkova putovní knihovna

Projekt MAP II a jeho pracovní skupina Čtenářská gramotnost vytvořili ve spolupráci s havířovskou knihovnou MAPíkovu putovní knihovnu. Pedagogové mají možnost pracovat ve třídách a hodinách českého jazyka s vybranými knižními tituly ve větším množství (až do počtu 30 kusů) a podporovat ve výuce hromadné čtení nebo vytvářet základy pro přehled knižních titulů k doporučené četbě. Knižní tituly byly vybrány na základě reálných požadavků základních škol.

Herna finanční gramotnosti

V rámci projektu jsme pro žáky II. stupně základních škol realizovali Hernu finanční gramotnosti s MAPíkem finančníkem. Žáci se prostřednictvím deskové hry Finanční svoboda starali o peníze fiktivní české rodiny, která simuluje realitu hospodaření s penězi v rodinách. Úkolem hráčů bylo v průběhu 30 let splnit cíle, které si rodina stanovila (pořízení rodinného domu nebo vysněné dovolené) a dosáhnout přitom finanční nezávislosti. Žáci používali běžné produkty jako stavební spoření nebo hypotéky a čelili stejným situacím jako v reálném životě – zvýšení daní, ztrátě zaměstnání, nemoci nebo propadu na burze. Zábavnou formou si žáci mohli zvýšit finanční a ekonomickou gramotnost pro osobní život. Hra byla odborně vedena lektory z řad havířovských knihovníků, kteří prošli dvoudenním intenzivním školením.