Městská knihovna Havířov

Prohlášení o přístupnosti

Městská knihovna Havířov se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://knihovnahavirov.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není plně přístupný:

  • Některé dokumenty uveřejněné na webu ve formátu PDF nejsou plně přístupné (1.1.1 Netextový obsah). U těchto dokumentů by jejich plnohodnotná elektronizace byla složitá a časově náročná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru. V případě, že narazíte na takovýto dokument a potřebujete jej v plně přístupné formě, kontaktujte, prosím, správce webu.
  • Některá videa sdílená na webu neobsahují titulky ani audio popis (kritéria 1.2.1 a 1.2.2). Tento obsah je převzat z jiných zdrojů, např. z YouTube, zpravodajských serverů, a vztahuje se na něj výjimka podle § 1 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb. 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 22. 1. 2024.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Městskou knihovnou Havířov.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám, prosím, vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek využijte, prosím, níže uvedených kontaktů. 

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby: 

Městská knihovna Havířov,
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město

Ing. Rudolf Pytlík
Tel. 597 317 210
E-mail: rudolf.pytlik@knih-havirov.cz 

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: 

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
Praha 3
E-mail: pristupnost@dia.gov.cz