Městská knihovna Havířov

Lekotéka | Muzikohrátky

Havířovská knihovna zavedla v roce 2020 novou službu půjčování didaktických her, hraček a pomůcek, Orffových a perkusních hudebních nástrojů a knižních titulů z edice Kouzelné čtení. Služba je určena jak dětem se specifickými potřebami, tak široké veřejnosti, rodinám, mateřským či základním školám. Pravidla půjčování konkrétních pomůcek naleznete níže.

Lekotéka

Lekotéka je výraz, který se v knihovnách používá pro půjčování didaktických her a pomůcek. Lekotéka může obsahovat například zvukové knihy, muzikoterapeutické hudební nástroje, maňásky, skládanky, zvuková pexesa, hmatové knížky, bzučáky pro dyslektiky, motanice nebo kreslící tabulky. Všechny pomůcky rozvíjejí tvořivost, zručnost a jemnou motoriku, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, procvičování přesnosti, zlepšování postřehu či logického myšlení.

Lekotéka

Lekotéka

Katalog didaktických hraček a pomůcek

Slovo lekotéka pochází ze švédštiny, první lekotéka byla na pomoc handicapovaným dětem otevřena v roce 1963 ve švédském Stockholmu. Průkopníkem v českém prostředí byla v roce 2013 Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Pravidla pro půjčování pomůcek z Lekotéky

  1. Lekotéka je součástí Hudebního oddělení na ul. Svornosti, které vám poskytne podrobné informace o nabídce didaktických pomůcek.
  2. Didaktické hračky a pomůcky si mohou vypůjčit jen registrovaní uživatelé s vyrovnanými závazky vůči knihovně. Čtenářům mladším 15 let půjčují hračky jejich zákonní zástupci.
  3. Absenčně (mimo knihovnu) se půjčují max. 3 didaktické hry a pomůcky na dobu 30 dní bez možnosti prodloužení. V případě školského zařízení lze výpůjčku prodloužit na základě domluvy s knihovníkem.
  4. Hudební nástroje (Orffovy nástroje a Taška plná perkusí) se půjčují pouze na 14 dní bez možnosti prodloužení. V případě školského zařízení lze výpůjčku prodloužit na základě domluvy s knihovníkem.
  5. Uživatel je povinen vrátit pomůcky ve stanovené lhůtě. Pokud nevrátí pomůcky včas, budou mu účtovány poplatky ve výši 1 Kč za 1 den prodlení a 1 výpůjčku.
  6. Pomůcky z Lekotéky a hudební nástroje lze vracet pouze v Hudebním oddělení.
  7. V případě poškození či ztráty pomůcky je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu, nebo zajistit adekvátní náhradu.

Muzikohrátky | Interaktivní zážitkový program

Pro děti předškolního a mladšího školního věku můžeme uspořádat interaktivní zážitkový program, ve kterém se zábavnou formou seznámí s různými hudebními nástroji z přírodních materiálů. Součástí jsou hry s dechem, hlasem, rytmem a závěrečná relaxace. Působením zvukových vibrací těchto nástrojů dochází v lidském těle k uvolnění fyzického i psychického napětí. Využíváme muzikoterapeutických postupů, podporujeme přirozenou dětskou hravost, vnímavost a cit pro rytmus.

Objednávky směřujte na Hudební oddělení

Přejít nahoru