Městská knihovna Havířov

Dílna čtení ve 2. třídě ZŠ Gorkého
Foto: ZŠ Gorkého, Havířov

Dílna čtení

Cílová skupina: 2.-9. ročník ZŠ, SŠ

Jak porozumět textu a přemýšlet nad ním? Vyzkoušejte dílnu čtení. Dílna čtení je metoda, která rozvíjí čtenářství prostřednictvím četby, kterou si vybírají sami žáci. Úvodní část dílny tvoří minilekce, která žáky uvede do tématu a stanoví cíl. Navazuje samostatné tiché čtení z knih, které si žáci sami přinesou nebo vyberou z nabídky. Na závěr probíhá společná reflexe. Prostor je věnován odezvě na četbu, prezentaci plnění zadání z minilekce a vrstevnickému doporučování knih. Žáci sdílí své postřehy, názory, řešení aktivit na základě jimi čtené knihy. Dílny můžeme připravit i na Vámi zvolené téma či konkrétní knihu. Témata jsou různorodá. Věnují se postavám, prostředí, času, formě vyprávění, autorskému záměru apod.

Více informací a objednávky programu: