Bookstart

Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní projekt, jehož součástí se stalo již mnoho knihoven v naší zemi, stejně jako ve světě. Úkolem celého projektu je zapojit aktivní rodiče a pomoci jim, aby se mohli prostřednictvím knihovny, společně se svými nejmenšími, seznámit s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní. Zapojit do projektu se mohou nejen rodiče, kteří obdrželi při nedávném Vítání občánků pozvánku a set, ale rovněž rodiče, kteří mají doma děti ve věku do 3 let. Níže naleznete aktuální pozvánky a programy, které můžete navštěvovat. Scházíme se v dětském oddělení na ul. Šrámkova 2a.

Scroll to Top