Městská knihovna Havířov

Virtuální Univerzita 3. věku

Městská knihovna Havířov ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze nabízí seniorům vysokoškolské studium Univerzity třetího věku. Systém výuky je virtuální, to znamená, že je založen na předem natočených přednáškách lektorů, které jsou prostřednictvím internetu přenášeny do výukových míst knihovny. Studovat tak mohou i lidé, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní důvody, finanční náročnost na dopravu apod.). 

Termíny přednášek v zimním semestru 2023/2024

Přednášky se konají jednou za 14 dní v salonku Hudebního oddělení knihovny na ulici Svornosti. Každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek. Po každé přednášce mají senioři 14 dní na samostatné studium a osvojení si probírané látky. Po ukončení 6 semestrů je čeká slavnostní promoce v aule ČZU v Praze.

Každodenní život v barokních Čechách

450 / 1 semestr
 • 25. září
 • 9. října
 • 23. října
 • 6. listopadu
 • 20. listopadu
 • 4. prosince

Habsburkové bez trůnu

450 / 1 semestr
 • 2. října
 • 16. října
 • 30. října
 • 13. listopadu
 • 27. listopadu
 • 11. prosince

Kontakty