Virtuální Univerzita třetího věku

Městská knihovna Havířov ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze nabízí seniorům vysokoškolské studium Univerzity 3. věku. Systém výuky je virtuální, to znamená, že je založen na předem natočených přednáškách lektorů, které jsou prostřednictvím internetu přenášeny do výukových míst knihovny. Studovat tak mohou i lidé, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní důvody, finanční náročnost na dopravu apod.). Přednášky se konají jednou za 14 dní, každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek. Po každé přednášce mají senioři 14 dní na samostatné studium a osvojení si probírané látky. Po ukončení 6 semestrů je čeká slavnostní promoce v aule ČZU v Praze.

Přednášky probíhají v salonku Hudebního oddělení od 9 hodin.

Termíny přednášek v letním semestru 2021/2022

Hudební nástroje

350 / 1 semestr
 • 31. ledna
 • 14. února
 • 28. února
 • 14. března
 • 28. března
 • 11. dubna

Dějiny oděvní kultury II.

350 / 1 semestr
 • 7. února
 • 21. února
 • 7. března
 • 21. března
 • 4. dubna
 • 19. dubna
Scroll to Top