Městská knihovna Havířov

Ekolympiáda

Tradiční akcí knihovny je Ekolympiáda, kterou pořádá pobočka Jaroslava Seiferta již od roku 2002, a to v dubnu v rámci Dne Země. Soutěž o ekologii a životním prostředí je určena žákům 2. stupně základních škol a studentům víceletých gymnázií z Havířova i okolí. Témata jednotlivých ročníků jsou různorodá. Reflektují nejen aktuální ekologická témata, ale i historii a tradice.

Co vás čeká na Ekolympiádě?

Pro tříčlenná družstva žáků jsou připravena stanoviště, která prověřují jejich znalosti, logické myšlení, zručnost a práci v týmu. Pracují s texty, tvoří výrobky z přírodních materiálů a nepotřebných věcí, poznávají zvuky přírody, řeší kvízy apod. Za splnění úkolů získávají body. Vyhlášen je nejlepší tým a nejchytřejší jednotlivec. Smyslem soutěže však není jen vyhlásit vítěze, ale inspirovat, motivovat, vytvořit prostor pro sdílení a setkávání lidí stejných zájmů.

Jak probíhala Ekolympiáda v roce 2023?

Letošní ročník byl nazván (S)růst s přírodou a zaměřili jsme jej na ekologické zahradničení a zemědělství s cílem poukázat na to, že naši předci byli s přírodou více propojení. Odborným garantem programu byla Mgr. Vendula Burdová.

Pro žáky byla připravena stanoviště s interaktivními úkoly:

  • TRIMINO – roční období předků
  • Sekání trávy – poznej nástroje a slož názvy
  • Poznej nástroje předků
  • Semínka – základ budoucí úrody
  • Přírodní lékárna
  • Eko čistá domácnost
  • Jídlo předků

V květnu jsme byli osloveni Magistrátem města Havířova, manažerkami projektu Life Coala s nabídkou spolupráce při přípravě a realizaci aktivit, které mají za cíl zlepšit kvalitu prostředí, podpořit klimatickou odolnost a udržitelnost rozvoje kraje. A protože i tato témata jsou pro knihovnu aktuální, výzvu jsme přijali. Na podzim plánujeme zrealizovat odborné přednášky pro školy i veřejnost a spolupráci máme naplánovanou také na příštím ročníku Ekolympiády.

Program byl doplněn výrobou tzv. seed bombs – hliněných kuliček, které jsou plné semínek např. k pěstování letniček na městských záhoncích.