Městská knihovna Havířov

Domů > Pobočky knihovny > Stálá expozice

Stálá expozice Historie psaná uhlím, Pavlovova, Havířov-Město

Provozní doba

 • Pondělí

  9.00–12.00 | 13.00–18.00

 • Úterý

  9.00–12.00 | 13.00–15.00

 • Středa

  Zavřeno

 • Čtvrtek

  9.00–12.00 | 13.00–18.00

 • Pátek

  9.00–12.00 | 13.00–15.00

Kontakty

 • Kontakt

  Pavlovova 2 (zadní vchod)
  Telefon: 597 317 237
  E-mail: info@stalavystava.cz 

 • Vedoucí oddělení

  Bc. Michaela Kroupová

Kde nás najdete

Nadcházející událost

Pozvánka na vernisáž výstavy Polská Sahara
Út | 14. 5. 2024 - Pá | 30. 8. 2024

Polská Sahara

Expozice Historie psaná uhlím, Pavlovova 2, Havířov
Nebyla nalezena žádná událost!

Kdo jsme a co děláme?

Expozice byla pro veřejnost otevřena v roce 2013 a zpočátku sídlila ve Společenském domě Reneta, kde vznikla díky mnohaletému úsilí členů Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Od samého počátku byla koncipována jako stálá výstava, která měla místním občanům připomínat okolnosti vzniku Havířova a uchovávat vzpomínky na zaniklý Důl Dukla. Koncem roku 2020 byla ukončena činnost expozice ve Společenském domě a od května 2021 sídlí v uvolněných prostorách po zrušeném Muzeu Těšínska na Pavlovově ulici.

Expozice je rozdělena do dvou okruhů, které se však úzce prolínají. První okruh mapuje historii Havířova od počátku jeho budování na přelomu 40. a 50. let 20. století, kdy do našeho regionu přicházely tisíce pracovníků ochotných setrvat v průmyslu výměnou za byt. Výstavní panely přinášejí přehled návrhů, které byly zaslány do soutěže o název nového města, představují jeho nejvýznamnější dominanty, zaniklé podniky, nákupní střediska či oblíbené restaurace. V hornické části mohou návštěvníci obdivovat důlní lampy, drobné technické a měřicí přístroje, vzorky hornin a vybavení báňského záchranáře. Zájemci se mohou vyfotit v hornické uniformě, vyzkoušet si tíhu sbíječek a osahat si skutečné uhlí. Výstavní panely seznamují návštěvníka s činnostmi, které musel každý horník vykonat, než sfáral do dolu. Nechybí ukázka známkovny, řetízkových šaten, lampovny, důlních nárazišť nebo fotografie s tematikou ražby a dobývání uhlí. Výstavní panely představují významné doly Ostravsko-karvinského revíru, které byly činné v období výstavby města. Součástí expozice je knihovní fond s regionální a hornickou tematikou, sbírka kronik, dobových dokumentů a negativů. Expozice pořádá přednášky pro veřejnost a exkurze pro děti z mateřských, základních i středních škol. Klubům nabízí prostory pro setkávání. 

Pro školy a školky

V expozici rádi přivítáme děti z mateřských, základních i středních škol. Děti se úměrně svému věku seznámí s okolnostmi vzniku Havířova a hornickým povoláním. Během komentované exkurze si mohou prohlédnout drobné technické a měřicí přístroje, výstroj báňského záchranáře a množství doprovodných fotografií. Mají možnost vyfotit se v hornické uniformě nebo pracovním oblečení, rozsvítit si důlní lampu, vyzkoušet si tíhu sbíječek a umazat se skutečným uhlím. Na závěr 90minutového programu jsou dětem promítána krátká videa s hornickou tematikou, která jim pomáhají lépe chápat náročnost hornické práce a upevnit znalosti, které získaly během komentované prohlídky expozice.

Publikační činnost

Ve spolupráci s Nadací Landek Ostrava vydáváme téměř každým rokem vzpomínkové a upomínkové publikace s hornickou nebo regionální tematikou. Bývalí Dukeláci mohli ve dvou dílech hornických historek s názvem Grilování kuřat v dole zavzpomínat na veselé zážitky ze šachty, milovníci havířovské historie si přišli na své díky fotopublikaci Havířov: Doteky času, a památku 108 havířů zahynulých při tragickém požáru na Dole Dukla jsme uctili neméně úspěšnou publikací Dukla 1961. Série brožur Důl Dukla v proměnách času nabízí unikátní záběry provozních budov a pracovních kolektivů a zachycuje stručnou historii dolu od 50. let 20. století po útlum šachty. 

Důl Dukla v proměnách času: léta sedmdesátá a osmdesátá

Fotografická publikace nabízí pohled na Důl Dukla v 70. a 80. letech 20. století. Obsahuje unikátní fotografie z výstavby skipokomplexu a dalších povrchových objektů a zejména pak řadu fotografií pracovních kolektivů. Publikace navazuje na předchozí díl s podtitulem Léta padesátá a šedesátá.

Rok vydání: 2022.
Počet stran: 56.

Logo Nadace Landek Ostrava

Dukla 1961

V roce 1961 došlo na Dole Dukla k požáru pásového dopravníku. Jedovaté kouře se rychle rozšířily v chodbách dolu a zavinily smrt 108 horníků. Publikace popisuje okolnosti jedné z největších důlních katastrof v dějinách českého hornictví.

Rok vydání: 2021.
Počet stran: 56.

Logo Nadace Landek Ostrava

Havířov: Doteky času

Publikace byla vydána k 65. výročí založení Havířova. Obsahuje více než sto dobových fotografií doplněných o krátké fundované komentáře, které nenásilnou formou přibližují čtenářům historii města.

Rok vydání: 2020.
Počet stran: 112.

Logo Nadace Landek Ostrava

Důl Dukla v proměnách času: léta padesátá a šedesátá

Fotografická publikace nabízí unikátní pohled na Důl Dukla v 50. a 60. letech 20. století: na jeho provozní budovy, pracovní kolektivy, všední i nevšední události. Záběry jsou doplněny autentickými popisky ze závodního časopisu Dolu Dukla.

Rok vydání: 2019.
Počet stran: 56.

Logo Nadace Landek Ostrava

Grilování kuřat v dole aneb Vzpomínky vysloužilých horníků

Dvojice brožur obsahuje humorné příhody ze života horníků. Jedná se o příběhy, které se skutečně staly a jsou příkladem havířského černého humoru. Příhody sesbíral  Jaroslav Čihař, dlouholetý zaměstnanec Dolu Dukla, vtipnými ilustracemi je doplnil malíř Josef Stružka.

Rok vydání: 2015 a 2016
Počet stran: 56.

Logo Nadace Landek Ostrava

Virtuální prohlídka

Projekt zastřešený příhraniční spoluprací s polským městem Jastrzebie-Zdrój byl v roce 2013 oceněn Českým Permonem v kategorii Nejlepší počin roku.