Městská knihovna Havířov

Žádosti o informace

... dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Náklady za vyhledávání informací:

236,40 Kč

… za každou započatou hodinu 

V případě rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance. V případě písemného zaslání informací budou k nákladům za vyhledávání informací přičteny náklady na tisk a poštovné dle platného ceníku pošty. 

Žádosti za rok 2023

Městská knihovna Havířov, příspěvková organizace, neobdržela v roce 2023 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

5. ledna 2024
Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK Havířov

Žádosti za rok 2022

Městská knihovna Havířov, příspěvková organizace, neobdržela v roce 2022 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

6. ledna 2023
Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK Havířov

Žádosti za rok 2021

Městská knihovna Havířov, příspěvková organizace, neobdržela v roce 2021 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona. 

5. ledna 2022
Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK Havířov

Žádosti za rok 2020

Městská knihovna Havířov, příspěvková organizace, neobdržela v roce 2020 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona. 

4. ledna 2021
Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK Havířov

Žádosti za rok 2019

Městská knihovna Havířov, příspěvková organizace, obdržela v roce 2019 dvě žádosti o informaci (týkající se čisté hodinové mzdy pracovníků MK Havířov) ve smyslu výše citovaného zákona, a to dne 10. 1. 2019 (dotaz byl zodpovězen 22. 1. 2019) a druhý dotaz téhož tazatele na stejné téma ze dne 19. 6. 2019 (dotaz byl zodpovězen 1. 7. 2019).

6. ledna 2020
Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK Havířov