Žádosti o informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Žádosti za rok 2020

Městská knihovna Havířov, příspěvková organizace, neobdržela v roce 2020 žádnou žádost o informaci ve smyslu výše citovaného zákona.

4. ledna 2021
Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK Havířov

Žádosti za rok 2019

Městská knihovna Havířov, příspěvková organizace, obdržela v roce 2019 dvě žádosti o informaci (týkající se čisté hodinové mzdy pracovníků MK Havířov) ve smyslu výše citovaného zákona, a to dne 10. 1. 2019 (dotaz byl zodpovězen 22. 1. 2019) a druhý dotaz téhož tazatele na stejné téma ze dne 19. 6. 2019 (dotaz byl zodpovězen 1. 7. 2019).

6. ledna 2020
Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK Havířov

Scroll to Top