Městská knihovna Havířov

Partneři a sponzoři

Děkujeme našim partnerům a sponzorům.

Projekt „Rekonstrukce části křídla G na knihovnu“ byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.