Aktuální provozní doba a opatření

Letní provozní doba

Pro období od 1. 7. do 31. 8. 2021

Upozorňujeme uživatele na změnu provozní doby či uzavření menších poboček po dobu letních prázdnin. Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásné prázdniny.

Elektronický katalog knih a vstup do čtenářského konta

Městské informační centrum pro občany města i turisty

Expozice zaměřená na historii Havířova a hornictví v regionu

Specializované oddělení pro mládež s fotbálkem i 3D tiskem

Toulky Havířovem

Na prázdninové měsíce jsme pro vás připravili soutěž! Projděte se Havířovem a jeho okolím. Na vybraných místech hledejte QR kódy a rozluštěte název knihy. Budete potřebovat mobil s aplikací pro čtení QR kódů, mapku a hrací kartu. Zúčastnit se však můžete i bez chytrého telefonu.

Najdi mě, část 2 - pro děti a mládež

Od 1. června 2021 pokračuje pátrací hra Najdi mě. Tentokrát je určena dětem a mládeži. Na různých místech Havířova najdeš dvakrát týdně schované knihy. Postupně ti budeme dávat indicie k jejich objevení. Pro indicie sleduj náš Facebook a Instagram. Celkově můžeš najít až 10 knih (hra bude probíhat 5 týdnů). Z úspěšných hledačů na konci pátračky vylosujeme jednoho, který od nás získá tašku s logem Městské knihovny Havířov plnou překvapení. Knihy budou na místech volně přístupných, které nejsou vidět na první pohled, ale současně není třeba nic otevírat nebo nadzvedávat. Mějte oči na stopkách.

Zfilmováno

Doba covidová nám vzala možnost setkávat se v knihovně a tak jsme přesunuli některé aktivity do online prostředí. Jednou z nich je nový krátkometrážní pořad zFILMováno, který vzniká v režii K-klubu a zaměřuje se na stále populárnější young-adult literaturu včetně její filmové podoby.

3D tiskárna

V Káčku nabízíme uživatelům i veřejnosti možnost tisku na 3D tiskárně pro nekomerční účely. Vlastníme model ORIGINAL PRUSA i3 MK3S a jako filament používáme PLA, který je velmi pevný, snadno se z něj tiskne a lze jej biologicky rozložit.

Lekotéka | Albi tužky

Městská knihovna Havířov zavádí novou službu půjčování didaktických pomůcek, hudebních nástrojů a titulů z edice Kouzelné čtení. Tyto pomůcky rozvíjí tvořivost, zručnost a jemnou motoriku, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, zlepšování postřehu či logického myšlení. 

Virtuální univerzita 3. věku

Městská knihovna Havířov ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze nabízí seniorům vysokoškolské studium Univerzity třetího věku. Systém výuky je virtuální, to znamená, že je založen na předem natočených přednáškách lektorů, které jsou prostřednictvím internetu přenášeny do výukových míst knihovny.

Kronika města Havířova

Městská knihovna Havířov převzala v roce 2016 péči o městskou kroniku. Kroniku vede Bc. Hana Dvořáková. Chcete, aby vaše událost byla zaznamenána v kronice? Kontaktujte nás!

Internetem bezpečně

Naše knihovnice z K-klubu, Katka a Karla, absolvovaly několik seminářů a školení zaměřených na internetovou bezpečnost. A protože těch skrytých hrozeb není na internetu zrovna málo, řekly si, že se o své zkušenosti podělí i s ostatními čtenáři. Tak pozorně čtěte nebo sledujte videa českých youtuberů, kteří vám řeknou víc. 

Scroll to Top