Městská knihovna Havířov

Díla nedostupná na trhu

Městská knihovna Havířov uzavřela s Národní knihovnou České republiky smlouvu na využívání Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu (DNNT). Registrovaní uživatelé knihovny tak nyní mohou z domova studovat plné texty digitalizovaných dokumentů (knih, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 2007, periodika do roku 2010. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od úmrtí autorů) a nejsou dostupné na trhu. Kromě toho Národní digitální knihovna obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné. Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Služba je registrovaným uživatelům Městské knihovny Havířov poskytována zdarma prostřednictvím vzdáleného přístupu po odsouhlasení všeobecných podmínek pro poskytování služby a přihlášení. Umožňuje vyhledání a online čtení dokumentů, zakazuje zhotovení jakékoliv digitální nebo tiskové kopie.

Bližší informace Vám podají pracovnice Hudebního oddělení na ul. Svornosti.

Co můžete vyhledávat?

Návod k vyhledávání v projektu Díla nedostupná na trhu

Veřejná díla

- zcela bez zámečku
- přístupná bez přihlášení
- autorská práva volná

Návod k vyhledávání v projektu Díla nedostupná na trhu

Neveřejná díla

- s šedým zámečkem
- díla autorsky chráněna
- nelze otevřít

Návod k vyhledávání v projektu Díla nedostupná na trhu

Díla nedostupná na trhu

- s oranžovým zámečkem nebo přeškrtnutým fotoaparátem
- přístupná po přihlášení

Jak se přihlásit?

1. Vstupte do Národní digitální knihovny přes stránku www.ndk.cz a klikněte na PŘIHLÁSIT.

2. Zaškrtněte Souhlas s podmínkami použití a zvolte přihlášení přes EduID.

3. Vyhledejte v seznamu knihoven Městskou knihovnu Havířov a klikněte na ni.

4. Přihlaste se stejnými údaji jako do svého čtenářského konta v MěK Havířov. Můžete začít vyhledávat v NDK.