Městská knihovna Havířov

Pasování prvňáčků

Všechna dětská oddělení pořádají každoročně pro žáky 1. tříd pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Akce se koná v dopoledních hodinách v rámci školního vyučování po předchozí domluvě termínu s paní knihovnicí (pasujeme zpravidla v průběhu března až června). Při tomto slavnostním aktu získávají přihlášení prvňáčci svůj první čtenářský průkaz, který je opravňuje půjčovat si domů knihy, časopisy a deskové hry. Žáci 1. tříd neplatí při pasování žádný registrační poplatek, průkaz mají na 1 rok zdarma. 

Máte-li zájem zúčastnit se s dětmi slavnostního pasování, kontaktujte vámi zvolené dětské oddělení. Paní knihovnice vám předá přihlášky, které rozdáte rodičům k vyplnění. Vyplněné přihlášky od dětí sesbíráte a odevzdáte zpět paní knihovnici, s níž si dohodnete termín pasování. Vzhledem k zdlouhavějším administračním úkonům (vyplnění přihlášek rodiči, vložení údajů do našeho knihovního systému, výroba průkazů atd.), prosíme, abyste nás kontaktovali s předstihem – alespoň 1 měsíc předem.