Pasování prvňáčků

Všechna dětská oddělení Městské knihovny Havířov pořádají každoročně pro žáky 1. tříd slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře naší knihovny. Akce se koná v dopoledních hodinách v rámci školního vyučování po předchozí domluvě termínu s paní knihovnicí (pasujeme zpravidla v průběhu března až června). Při tomto slavnostním aktu získávají přihlášení prvňáčci svůj první čtenářský průkaz, který je opravňuje půjčovat si domů knihy, časopisy nebo deskové hry. Žáci 1. tříd neplatí při pasování žádný registrační poplatek, průkaz mají na 1 rok zdarma. 

Pokyny pro pedagogy

Máte-li zájem zúčastnit se s dětmi slavnostního pasování, kontaktujte vámi zvolené dětské oddělení. Paní knihovnice vám předá papírové přihlášky pro děti, které následně rozdáte rodičům k vyplnění. Vyplněné přihlášky pak od dětí sesbíráte a odevzdáte zpět paní knihovnici, s níž si dohodnete termín pasování. Vzhledem k zdlouhavějším administračním úkonům (vyplnění přihlášek rodiči, vložení údajů do našeho knihovního systému, výroba průkazů atd.), prosíme, abyste nás kontaktovali s dostatečným předstihem – ideálně alespoň 1 měsíc předem.

Scroll to Top