Městská knihovna Havířov

Domů > Besedy pro školy > Nabídka besed pro ZŠ

Nabídka besed pro ZŠ

Ve školním roce 2023 / 2024 nabízíme literární besedy, lekce informační výchovy i workshopy programování a robotiky. Besedy a lekce probíhají formou přednášek a diskuzí, u některých zapojujeme také metody RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Vhodně doplňují rámcové a školní vzdělávací programy. Přehlednou nabídku všech besed a lekcí doplňuje krátká anotace včetně zařazení do vzdělávacích oblastí a klíčových kompetencí. Délka besedy se pohybuje v rozmezí 45–60 minut a je zdarma. Obvykle začíná v 8, 9, 10 nebo v 11 hodin, přesný termín a čas je nutné dohodnout s knihovnicí z příslušné pobočky nejméně 14 dní před konáním akce.

Půjčovna pro děti, Svornosti, Havířov-Město

PŘÍBĚH ANNE FRANKOVÉ
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: Žáci se prostřednictvím netradičně zpracovaného komiksového příběhu Anne Frankové a její rodiny seznámí s historickými událostmi druhé světové války a holokaustem. Lekce je zaměřena na práci s komiksem a vypracováním odpovědí na otázky z pracovních listů. V závěru programu proběhne reflexe.
Časová dotace: 90 minut včetně shlédnutí dokumentárního filmu v délce 28 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské, sociální a personální.

PITVA KNIHY
Cílová skupina: 5. ročník
Anotace: Žáci se atraktivní formou seznámí s hlavními částmi knihy jako jsou desky, titulní list, obsah, tiráž atd. V praktické části si oblečou chirurgické sety a provedou pitvu knihy. U knihy stanoví příčinu smrti (opotřebování, špatné zacházení) a identifikují oběť – vyhledají informace o názvu, autorovi, ilustrátorovi, vydavateli a roku vydání.
Časová dotace: 60 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů. 

KOUZELNÁ BATERKA
Cílová skupina: 3. ročník
Anotace: Lekce čtenářské gramotnosti seznámí žáky s knihou Olgy Černé Kouzelná baterka. Žáci budou předvídat vývoj příběhu, uplatní fantazii a představivost.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské.

JÍROVEC NEBO KAŠTAN
Cílová skupina: 1. ročník
Anotace: Žáci se v průběhu lekce dozvědí nové informace o jírovci maďalu, odkud pochází a k čemu je nám dobrý. Využijeme smyslové podněty i vlastní znalosti žáků. Budeme se rozhodovat, přemýšlet a dozvídat nové informace.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů. 

REGIONÁLNÍ POVĚSTI
Cílová skupina: 4. ročník
Anotace: Žáci se prostřednictvím pověstí seznámí s regionální historií. Zjistí rozdíly mezi pověstí a pohádkou. Na základě samostatné četby převyprávějí příběh a vyplní Vennův diagram.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální.

DOBRODRUŽSTVÍ V TEMNÝCH POLIČKÁCH
Cílová skupina: 6. ročník
Anotace: Žáci se seznámí s nejvýznamnějším představitelem českého dobrodružného románu a na praktických ukázkách sami vyhledají znaky dobrodružné literatury.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů. 

KLÍČOVÁNÍ
Cílová skupina: 2. ročník
Anotace: Zábavný program navazující na Pasování. Děti získají klíč, který jim pomůže otevřít království knížek. Na závěr slibují, že budou svou dovednost čtení nadále rozvíjet.
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

LITERÁRNÍ ŽÁNRY
Cílová skupina: 8. ročník
Anotace: Seznámení se základními žánry a druhy literatury. Práce s texty a praktické ověřování znalostí.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

DEKLARACE
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: Co to jsou lidská práva? Jaké jsou jejich historické kořeny? A co znamenají pro člověka ve 21. století? Žáci nahlédnou na Všeobecnou deklaraci lidských práv z různých perspektiv a zároveň se zamyslí, co znamenají lidská práva pro ně samotné. Lekce je založena na práci s texty z knihy Všeobecná deklarace lidských práv v povídkách, ilustracích a rozhovorech.
Časová dotace: 60 minut
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské.

ERIK
Cílová skupina: 3. ročník
Anotace: Žáci se poutavou formou seznámí s povídkou Erik autora Shauna Tana. Využijeme metodu řízeného čtení a volného psaní. Povídka Erik je o jinakosti a pocitech i otázkách, které nás provázejí, když se s jinakostí setkáme.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, občanské.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Cílová skupina: 1. ročník
Anotace: Program, při kterém budou žáci slavnostně pasováni na čtenáře knihovny. Na památku obdrží dekret čtenáře, roční registraci v knihovně zdarma a Knížku pro prvňáčka.
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ V KNIHOVNĚ
Cílová skupina: 7. ročník
Anotace: Žáci se prostřednictvím zábavného programu seznámí se současnou literaturou pro děti a mládež. Budou pátrat, z jaké knihy je daný text, z jaké knihy je ilustrace a určí, do jakého žánru kniha spadá. V závěru si z nabídky knih zvolí Miss sympatie.
Časová dotace: 60 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů. 

KOMIKS A MANGA
Cílová skupina: 6. ročník
Anotace: Žáci se seznámí s historií komiksu, českou a zahraniční komiksovou tvorbou. Porovnají klasický komiks s japonskou mangou.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

MYŠLENKOVÁ MAPA
Cílová skupina: 8. ročník
Anotace: Žáci si ve skupinách vytvoří vlastní myšlenkové mapy na zadané téma. Utřídí si znalosti, zformulují otázky a dozví se nové informace. Využijeme metodu Vím – Chci vědět – Dozvěděl/a jsem se. Využití myšlenkové mapy jako pomůcky pro zkvalitnění přemýšlení, zvýšení kreativity, efektivnější komunikaci a přehlednější tvorbu poznámek. Technika spojuje psaní, kreslení, asociace, klade informace do prostoru a vytváří vzájemné vazby.
Časová dotace: 60-90 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů.

KNIHOVNICKÁ LEKCE S POHÁDKOU
Cílová skupina: 1. ročník
Anotace: Zážitkové čtení knihy V knihovně je lev, kdy se děti zapojují do příběhu a seznamují s pravidly využívání služeb a orientací v knihovně.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní, sociální a personální.

KOSPRD A TELECÍ – DÍLNA ČTENÍ
Cílová skupina: 2. ročník
Anotace: Prostřednictvím dílny čtení žákům představíme knihu Kosprd a Telecí. Poutavou formou nastíníme její obsah tak, aby je inspiroval k přečtení celého příběhu. Program se skládá z minilekce k tématu, vlastního čtení dětí a práce s textem, reflexe. Knihu je možno do třídy zapůjčit přes MAPíkovu putovní knihovnu v počtu 30 ks. Rezervace přes on-line formulář.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů.

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
Cílová skupina: 7. ročník
Anotace: Lekce je zaměřena na problematiku tzv. fake news. Žáci se dozví, jak zacházet s informacemi, jak poznat „nepravdivé články“ či jak vyhodnotit falešný obsah nejen na internetu, ale i v konzervativnějších médiích, jako jsou hromadné sdělovací prostředky.
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, sociální a personální, k řešení problémů. 

DOMOV PRO MARŤANY
Cílová skupina: 5. ročník
Anotace: Žáci se prostřednictvím příběhů v knihách seznámí s pojmem handicap a konkrétními „nevýhodami“. Dozví se, jak mohou být člověku s handicapem nápomocni.
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní, občanské, sociální a personální.

LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY – CO VÍM O…
Cílová skupina: 4. ročník
Anotace: Lekce zaměřená na práci s naučným textem, vlastními znalostmi i novými informacemi. Využijeme metodu Vím – Chci vědět – Dozvěděl/a jsem se.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů. 

Hudební oddělení, Svornosti, Havířov-Město

MUZIKOHRÁTKY
Cílová skupina: 1.-2. ročník, 15-20 dětí
Anotace: Pro děti předškolního a mladšího školního věku uspořádáme interaktivní zážitkový program, v němž se zábavnou formou seznámí s různými hudebními nástroji z přírodních materiálů. Součástí programu jsou hry s dechem, hlasem, rytmem a závěrečná relaxace. Působením zvukových vibrací těchto nástrojů dochází v lidském těle k uvolnění fyzického i psychického napětí. Využíváme muzikoterapeutických postupů, podporujeme přirozenou dětskou hravost, vnímavost a cit pro rytmus.
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

HURVÍNKOVA ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Cílová skupina: 1. ročník
Anotace: Zábavnou formou si ukážeme, proč a jak se slušně chovat a nezlobit.
Časová dotace: 35-45 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů.

HRAJEME SI SE ZVUKY – HÁDEJ CO SLYŠÍŠ?
Cílová skupina: 1.-2. ročník
Anotace: Víte, co je to zvuk? A jak funguje ucho? Pojďme si to ukázat a přitom rozeznat různé zvuky kolem nás.
Časová dotace: 45 minut
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

SVĚT ZA ZAVŘENÝMA OČIMA
Cílová skupina: 3.-6. ročník
Anotace: Interaktivní program o životě Louise Brailla, vzniku Braillova písma a seznámení s ním. Děti si také vyzkouší jaké je to, když přijdou o jeden ze smyslů. Rozvíjení schopnosti empatie s handicapovaným člověkem.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk a komunikace.
Klíčové kompetence: komunikativní, řešení problémů, k učení.

ZAHRAJTE SI NA BÁSNÍKY
Cílová skupina: 3.-4. ročník
Anotace: Co znamená slovo poezie? Jak vzniká báseň a jaké je to být básníkem? Ukázky zhudebněné poezie. Ukážeme si, že básničky nejsou žádná nuda.
Časová dotace: 45-60 minut
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace.

SVĚT HUDBY
Cílová skupina: 6.-8. ročník
Anotace: Ukázky hudby a seznámení s netradičními hudebními nástroji Oceánie a Austrálie, Východní a Střední Asie, Indie a jejich sousedů, Střední Afriky, Středního východu, Ameriky.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

60. LÉTA 20. STOLETÍ V NAŠÍ HUDBĚ
Cílová skupina: 8.-9. ročník
Anotace: Návrat swingu a jeho přerůstání k popu (K. Gott, W. Matuška, M. Drobný, E. Pilarová, Y. Simonová, M. Kubišová, H. Vondráčková), český jazz v čase své zralosti (Jazzový orchestr Čs. Rozhlasu, Pražský dixielend aj.), malá divadla a jejich písničkový repertoár (Akord club, Reduta, Rokoko, Divadlo Na zábradlí, Semafor, Paravan, Večerní Brno), počátky domácího rocku, country a folku (Miki Volek, Sputnici, Mefisto, Olympic, Matadors, Flamengo, Klubová centra KARKULKA a Klub Olympik, Spirituál kvintet, Fešáci, Scarabeus, Karel Kryl, Jaroslav Hutka aj.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

70.-80. LÉTA 20. STOLETÍ V NAŠÍ HUDBĚ
Cílová skupina: 8.-9. ročník
Anotace: Folk a country (Vlastimil Třešňák, Jaroslav Hutka, Miroslav Paleček a Michal Janík, Zelenáči, Plavci, Spirituál kvintet, Fešáci a Scarabeus, Wabi Daněk, Brontosauři, Jaromír Nohavica aj.), pop music, disco hudba (K. Gott, W. Matuška, V. Neckář, J. Korn, J. Laufer, E. Pilarová, H. Vondráčková, J. Schelinger, Discobolos, M. David, H. Zagorová, S. Hložek, P. Kotvald), hard rock, art rock (Progress 2, Žlutý pes s O. Hejmou, Katapult, Vitacit, heavy metal (Citron, Arakain), punk (Extempore, Zikkurat, Garáž, Energie G, Antitma 16, Hlavy 2000, Suchý mozky, Kečup), česká nová vlna (Pražský výběr – Michael Kocáb, Michael Pavlíček, Jasná páka, Letadlo), nový romantismus (Precedens, Oceán), reggae (Yo Yo Band, Babalet), nový pop (Marcela Březinová, V. Kočandrle, Žentour (Janek Ledecký), Bossanova, Dr. Max).
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

DIVADLO SEMAFOR
Cílová skupina: 8.-9. ročník
Anotace: Vznik divadla, hry na prknech Semaforu, ukázky písniček.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

KNIHOVNICKÉ LEKCE
Cílová skupina: 7.-9. ročník
Anotace: Historie oddělení, seznámení s fondem knihovny a způsobem vyhledávání.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů. 

HERNA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI S MAPÍKEM FINANČNÍKEM
Cílová skupina: 7.-9. ročník
Anotace: Během projektového dopoledne se žáci prostřednictvím deskové hry Finanční svoboda starají o peníze fiktivní české rodiny, která však věrně simuluje realitu hospodaření s penězi v rodinách. Zábavnou formou si zvýší finanční a ekonomickou gramotnost pro osobní život.
Časová dotace: 2,5 hod.
Vzdělávací oblasti: Finanční gramotnost, Člověk a společnost, Informační a komunikační
technologie.
Klíčové kompetence: k učení, finanční gramotnost, k řešení problémů. 

Půjčovna pro děti, Šrámkova, Havířov-Podlesí

HANDICAP V DĚTSKÉ LITERATUŘE
Cílová skupina: 4. ročník
Anotace: Beseda pomůže žákům prostřednictvím krásné literatury objasnit pojem handicap, zorientovat se v jeho problematice a poradí, jak mohou být žáci člověku s handicapem nápomocni.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, pracovní, občanské, sociální a personální. 

ČTENÁŘI NA STOPĚ, ANEB, DETEKTIVKY PRO DĚTI
Cílová skupina: 5. ročník
Anotace: Žáci prostřednictvím besedy nahlédnou mezi nejslavnější detektivní příběhy pro děti. Naučí se, jak tento žánr poznat, co je pro něj charakteristické a zkusí pátrat na vlastní pěst!
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální. 

KNIHOŽROUTI, ANEB JAK SE SPRÁVNĚ ZAKOUSNOUT DO KNIHY
Cílová skupina: 2. ročník
Anotace: Jak se v knihovně vyznat, abychom našli tu správnou knihu, si s dětmi vtipně ukážeme během této knihovnické lekce, kterou nás provede stejnojmenná kniha Kláry Smolíkové.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální. 

CO UKRÝVÁ POHÁDKOVÝ SVĚT?
Cílová skupina: 1. ročník
Anotace: Jak poznáme pohádku? Co by v příběhu nemělo chybět a jací bývají jeho hrdinové? To vše dětem ukážeme na nejznámějších pohádkách a oblíbených hrdinech.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

PRAVIDLA SKUTEČNÝCH NINJŮ
Cílová skupina: 4. ročník
Anotace: Jak vystupujeme ve společnosti? Chováme se podle bontonů a jací jsme přátelé? O chování a jeho skrytých zákoutích si budeme povídat a číst v zajímavých knihách.
Časová dotace: 45-60 minut
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, občanské. 

(NE)HRDĚ O HRDINECH
Cílová skupina: 5. ročník
Anotace: Kdo je to hrdina? Nejen touto otázkou se budeme zabývat v rámci knihovnické lekce, během které žáci vyjádří své názory, myšlenky a pokusí se je ztotožnit s četbou a svými zkušenostmi.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské. 

ŽIJEME NA MODRÉ PLANETE
Cílová skupina: 3. ročník
Anotace: S žáky se společně zamyslíme nad tématem ekologie a negativních vlivů, které ji ohrožují. Na názorných příkladech si ukážeme, jak jsou ohroženy základní prvky naší Země, co jsou (ne)obnovitelné zdroje, a jak se k planetě chovat, aby byla ideálním místem pro život.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: učení, komunikativní, k řešení problémů, k učení. 

NENÍ VLK JAKO VLK
Cílová skupina: 2.-3. ročník
Anotace: Podle průzkumu dává čím dál více menších dětí přednost mobilu před pohádkou. Vědí ale, že lišky a vlci jsou v online prostředí mnohem nebezpečnější než v pohádkách? A tuší, že online příběhy nemusí mít vždy šťastný konec? O tom všem si povíme a přečteme v kyberpohádkách!
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální. 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Cílová skupina: 1. ročník
Anotace: Během hodinového programu jsou žáci skřítkem Knihomolem a královnou Čítankou zábavným programem pasováni na čtenáře knihovny.
Časová dotace: 60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

K-klub, Šrámkova, Havířov-Podlesí

5 KLÍČOVÝCH OTÁZEK
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
Anotace: Svět médií a internetu se překotně vyvíjí. Důsledkem je stále větší množství mediálních sdělení, se kterými se dennodenně setkáváme. Jak ale posoudit jejich důvěryhodnost? Metodická koncepce 5 klíčových otázek (a doplňujících podotázek) rozvíjí schopnost nahlížet na mediální sdělení kriticky. Je to velmi jednoduchý nástroj, který se dá použít na textová či audiovizuální sdělení a ani za několik let nepřestane být aktuálním.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů. 

VZNIK PÍSMA A KNIHTISKU
Cílová skupina: 6. ročník
Anotace: Lekce k historii vzniku písma (předstupně písma, klínové písmo, vlastnické značky).
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

ŽIJEME KOMIKSEM ANEB DEVÁTÉ UMĚNÍ
Cílová skupina: 6. ročník
Anotace: Žáci se dozví základy historie komiksu, kdy vznikl a kdo byl první tvůrce komiksu. Společně s knihovnicí si projdou různé druhy komiksů a poznají, jaký vliv má komiks na tvorbu filmů a seriálů. Deváté umění však není jen zábava.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

KLÍČOVÁ SLOVA
Cílová skupina: 6. ročník
Anotace: Hlavním cílem této lekce je přiblížit dětem, co to jsou klíčová slova, naučit je hledat v textu, číst s porozuměním a vytáhnout z úryvku to podstatné, ať je text jakýkoli (próza, poezie, odborný).
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, pracovní, sociální a personální. 

ROBOTI VS. MAGIE
Cílová skupina: 7. ročník
Anotace: Moderní technologie, cestování vesmírem nebo radši kouzla a nadpřirozené bytosti? Sci-fi a fantasy patří mezi oblíbené žánry mladých čtenářů. Podíváme se, jak si tyto žánry vedly v minulosti, a kdo patří mezi nejlepší spisovatele a tvůrce fantastických světů. Řekneme si čím se od sebe sci-fi a fantasy liší, a zda se některé příběhy neblíží realitě. Beseda je doplněna ukázkami knih a filmů.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení.

MANGA ANEB KOUZLO JAPONSKÉHO KOMIKSU
Cílová skupina: 7. ročník
Anotace: Japonský komiksový průmysl patří k jednomu z největších na celém světě. Přestože se u nás stala manga fenoménem docela nedávno, v Japonsku a v jiných asijských zemí kraluje na plné čáře již od minulého století. Ukážeme si jak taková manga vypadá a čím se liší od jiných komiksů. Nakoukneme do minulosti, ale také do přítomnosti, a podíváme se na ty nejvydařenější mangy, které zatím vyšly v České republice.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

NA VODÍTKU
Cílová skupina: 8. ročník
Anotace: Beseda/lekce zaměřená na problematiku závislostí. Povídání o knihách Ivony Březinové, Radka Johna, ale i dalších spisovatelů. Společně s žáky nakoukneme pod pokličku pojmům jako je gamblerství, anorexie či bulimie.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: komunikativní, občanská.

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
Cílová skupina: 8. ročník
Anotace: Lekce zaměřená na problematiku tzv. Fake news. Žáci se dozví, jak zacházet s informacemi, jak poznat “nepravdivé články“, či jak vyhodnotit falešný obsah na internetu i v konzervativnějších médiích, jako jsou hromadné sdělovací prostředky.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, člověk a svět práce.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení.

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2
Cílová skupina: 8. ročník
Anotace: Navazuje na MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST. Lekce nabízí žákům podrobnější vhled do problematiky fake news a dezinformací. Dozví se, jaké jim hrozí nebezpečí v případě špatného využívání sociálních sítí a médií. Seznámí se s pojmy kyberšikana, kybergrooming, hoax apod.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie.
Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, sociální.

ŽÁDNÁ TABU PŘED TABULÍ
Cílová skupina: 8. a 9. ročník
Anotace: V jakém věku se děti setkávají s pornografií, proč ji vyhledávají a co si o ní myslí? Mladiství a sledování pornografie je předmětem četných výzkumných studií. Lekce sexuální nauky pro vzdělání o respektujících vztazích.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské, sociální a personální.

„SETKALI SE TŘI“ – OSVOBOZENÉ DIVADLO
Cílová skupina: 8. ročník
Anotace: Vznik a vývoj slavného divadla, hlavní protagonisté – Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek. Beseda je doplněna knižními a hudebními ukázkami.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

ŽÁDNÁ TABU PŘED TABULÍ
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: V jakém věku se děti setkávají s pornografií, proč ji vyhledávají a co si o ní myslí? Mladiství a sledování pornografie je předmětem četných výzkumných studií. Lekce sexuální nauky pro vzdělání o respektujících vztazích.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské, sociální a personální.

FENOMÉN YOUNG ADULT
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: Od sci-fi a fantasy přes drama, romantické povídky a romány, deníky, dopisy, memoáry až po vzdělávací romány. Tak široký je záběr poměrně mladé literatury. Žáci se blíže seznámí s touto literaturou a oddělením, které je určeno pro mládež. Během besedy pracují s knihou a snaží se řešit každodenní problémy knižních postav.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanská, sociální a personální, k řešení problémů.

CESTA DO SVĚTOVÉ VÁLKY
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: Tematika 2. světové války v těch nejstěžejnějších dílech české a světové literatury seznámí žáky nejen s obecnými pojmy, ale i s těžkým životním údělem lidí žijících v této době.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské, sociální a personální.

DĚSIVÝ SHAKESPEARE
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: Beseda o životě, díle a době jednoho z nejslavnějších dramatiků všech dob.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

ŽIVOT A DÍLO ZDEŇKA SVĚRÁKA
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: Beseda o životě a tvorbě úspěšného divadelního a filmového herce, scénáristy, dramatika, textaře, spisovatele a jednoho z významných členů Divadla Járy Cimrmana, Zdeňka Svěráka.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: komunikativní, k učení.

DIVADLA MALÝCH FOREM
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: Cílem besedy je přiblížit žákům vznik a vývoj divadel malých forem, které vznikly jako alternativa k oficiálnímu divadlu. Osvobozené divadlo, Divadlo Semafor, Divadlo Járy Cimrmana, Husa na provázku a další.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

KNIHA NEBO FILM?
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: Seznámení žáků s doporučenou literaturou, která se dočkala filmového zpracování. Beseda je zaměřena převážně na díla českých a světových spisovatelů, která se objevují v seznamu k maturitě českého jazyka.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanská.

„BOHEM NADANÝ BOHÉM“ – JAROMÍR NOHAVICA
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: Beseda o životě a tvorbě regionálního muzikanta, doplněná knižními a hudebními ukázkami.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

FENOMÉN FIKTIVNÍHO ČESKÉHO GÉNIA
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: Divadlo Járy Cimrmana si během let získalo mnoho příznivců. Beseda o vzniku a tvorbě legendárního žižkovského divadla, jehož repertoár tvoří představení s tematikou fiktivního českého génia Járy Cimrmana. Rozbor divadelních her.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

Jaroslava Seiferta, Havířov-Město

MUZIKOPOHÁDKA
Cílová skupina: 1. a 2. ročník
Anotace: Interaktivní zážitkový program. Muzikofilektický příběh s písničkou s využitím rytmických her a hudebních nástrojů, především bubnů.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

MUZIKOHRÁTKY
Cílová skupina: 1., 2. a 3. ročník
Anotace: Interaktivní zážitkový program, v němž se zábavnou formou seznámí s různými hudebními nástroji z přírodních materiálů. Součástí programu jsou hry s dechem, hlasem, rytmem a závěrečná relaxace. Využíváme muzikoterapeutických postupů, podporujeme přirozenou dětskou hravost, vnímavost a cit pro rytmus.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU
Cílová skupina: 1. ročník
Anotace: první návštěva knihovny, hravé seznámení s jejími pravidly a uspořádáním.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

POVÍDÁNÍ O LESE
Cílová skupina: 1. a 2. ročník
Anotace: Jak vzniká les, význam lesa, les jako dům se zvířátky.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda.
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní.

POHÁDKOVÁ APATYKA
Cílová skupina: 1. a 2. ročník
Anotace: Povídání o bylinkách a ochutnávka čajů – jaro.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví.
Klíčové kompetence: k učení,komunikativní, k řešení problémů.

ZA ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY
Cílová skupina: 1. a 2. ročník
Anotace: V knihách potkáme řadu zvířecích hrdinů, kteří společně se svými zvířecími či lidskými kamarády zažívají mnohá dobrodružství – hádanky, bajky.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení,komunikativní, sociální a personální.

365 TUČŇÁKŮ
Cílová skupina: 1. a 2. ročník
Anotace: pohádkový příběh s hromadou tučňáků a nějaké to počítání k tomu…
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblast: umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální.

NEJVĚTŠÍ POKLAD
Cílová skupina: 2. a 3. ročník
Anotace: Je poklad zlato a drahokamy? Přijdou děti na to, co je největší poklad?
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální.

DĚTSKÝ SVĚT ASTRID LINDGRENOVÉ
Cílová skupina: 2. a 3. ročník
Anotace: Pojďte s námi na návštěvu knih – Pipi Dlouhá punčocha, Děti z Bullerbynu.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální.

VESELÉ POHÁDKY ZE ZLOBILOVA
Cílová skupina: 3. a 4. ročník
Anotace: humorně o zlobení dětí v knihách.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

CO TEĎ, FILIPE?
Cílová skupina: 3. a 4. ročník
Anotace: s knihou Nejhorší den třeťáka Filipa – o vině a svědomí.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů.

SPORTOVNÍ ABECEDA
Cílová skupina: 3. a 4. ročník
Anotace: Zábavné a hravé propojení sportu a knih.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

NEJSEM NA SVĚTĚ SÁM …
Cílová skupina: 3.-5. ročník
Anotace: Téma handicapu v literatuře. Co je to handicap a jak se s ním vyrovnat?
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální.

SLON V PORCELÁNU
Cílová skupina: 3.-5. ročník
Anotace: Pravidla slušného Chování, etiky a etikety – aneb slušné chování je in.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské

PÁTREJTE S KNIHOU
Cílová skupina: 4. a 5. ročník
Anotace: Přiblížení oblíbeného žánru, slavní detektivové i známí hrdinové z detektivních příběhů pro děti.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů. 

VÁNOCE PLNÉ TAJEMSTVÍ A KOUZEL
Cílová skupina: 2.-5. ročník
Anotace: Čas předvánoční, Advent, tradice a zvyky kouzelného období.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální.

VELIKONOCE, ANEB DEJTE VEJCE MALOVANÝ
Cílová skupina: 2.-5. ročník
Anotace: Vítání jara – velikonoční tradice, zvyky a obyčeje.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, Komunikativní, sociální a personální. 

Gen. Svobody, Havířov-Šumbark

V KNIHOVNĚ JE LEV
Cílová skupina: 1. ročník
Anotace: Zážitkové čtení pohádky, kdy se děti zapojují do příběhu a seznamují s pravidly využívání služeb knihovny.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Cílová skupina: 1. ročník
Anotace: děti složí slavnostní slib a stanou se čtenáři knihovny, obdrží svůj první čtenářský průkaz, pasovací dekret a Knížku pro prvňáčka.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblastI: Dítě a společnosti, Dítě a ten druhý.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

POEZIE PRO DĚTI
Cílová skupina: 2. ročník
Anotace: seznámení dětí se světem poezie, ukázky z knih, děti si zahrají na básníky, samy zkouší rýmovat.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Dítě a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

VÝPRAVA DO PRAVĚKU
Cílová skupina: 2. ročník
Anotace: s pravěkými zvířaty, jejich druhy seznámení a zajímavosti z jejich života.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Dítě a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

KLÍČOVÁNÍ
Cílová skupina: 2. ročník
Anotace: Slavnostní program navazující na Pasování. Děti získají klíč, který jim pomůže otevřít království knížek. Na závěr slibují, že budou svou dovednost čtení nadále rozvíjet.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

KNIHY ASTRID LINDGRENOVÉ
Cílová skupina: 3. ročník
Anotace: Seznámení s životem spisovatelky, představení jejích knih, čtení ukázek.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Dítě a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

POVĚSTI PRO DĚTI
Cílová skupina: 3. ročník
Anotace: Poznáváme minulost našich předků v pověstech, seznámení s pověstmi z celého světa.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální.

KNIHOŽROUTI
Cílová skupina: 3. ročník
Anotace: V této sérii se především autorka snaží přispět k rozšíření lásky ke knihám a dokázat, že zábava rozhodně není jen s počítačem nebo televizí. Knižní příběhy jsou na světě mnohem déle, a proto mají i daleko více kladných referencí. Dokáží malé čtenáře přenést do cizích světů a nabídnout jim opravdu nečekaná dobrodružství.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Dítě a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

HOROROVÉ PŘÍBĚHY
Cílová skupina: 4. ročník
Anotace: seznámení s hororovými postavami, zábavné kvízy o upírech a vlkodlacích.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Dítě a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální.

HUMOR V DĚTSKÉ LITERATUŘE
Cílová skupina: 4. ročník
Anotace: představení hrdinů a jejich humorných historek, ukázky z knih Davida Walliamse
a jiných autorů.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblastI: Dítě a společnost, Jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální. 

NA STOPĚ ZLOČINU
Cílová skupina: 5. ročník
Anotace: Pátrání s detektivy, kdo je detektiv, co je zločin, místo činu a motiv, děti si vyzkouší vypátrat pachatele zločinu.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní a k řešení problémů. 

BOJ O PŘEŽITÍ
Cílová skupina: 6. ročník
Anotace: Dobrodružná literatura pro děti, Robinson Crusoe – jak to bylo doopravdy, ukázky z knih dalších autorů.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

JÁ, TEENAGER
Cílová skupina: 7. ročník
Anotace: Téma dospívání v literatuře, rodinné vztahy a úskalí dospívání.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální. 

KOMIKS A MANGA
Cílová skupina: 8. ročník
Anotace: Komiks je v současnosti velmi oblíbený literární žánr. Jedná se o za sebou uspořádané obrázky (panely), které jsou doplněny textem, a to jak doprovodným, tak mluveným v bublinách – dohromady pak vytvářejí příběh. Hrdinové komiksů vítězí nad zlem, naopak záporné postavy jsou zlé a mají nesympatický vzhled.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů. 

HOLOCAUST V LITERATUŘE
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: Jaké byly osudy židovských dětí a jejich rodin za 2. světové války, k čemu vedla nesnášenlivost vyvolaná nenávistí k jiným rasám, ukázky z knih na dané téma.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazykové komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Osobnostní a sociální výchova.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální. 

U Jeslí, Havířov-Šumbark

KOUZELNÁ BATERKA
Cílová skupina: 3. ročník
Anotace: Seznámení s knihou, porovnání s hlavním hrdinou, předvídání děje, zapojení fantazie u kreslení. Děti sdílejí své zkušenosti s péčí o domácí mazlíčky.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanská.

HLAVA V HLAVĚ
Cílová skupina: 4. ročník
Anotace: Interaktivní beseda spojená s výtvarnou činností. Žákům jsou zábavnou formou vysvětlena různá rčení a přísloví související s lidskou hlavou.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a jeho zdraví, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů.

DETEKTIVKY A HORORY
Cílová skupina: 5. ročník
Anotace: Úvod do světa detektivních a hororových příběhů. Žáci si vyzkouší své dedukční schopnosti na příbězích a lehkých hádankách.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů.

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ
Cílová skupina: 7. ročník
Anotace: Jak si vybíráme knihu ke čtení? Podle ukázky, anotace, ilustrace, žánru? Pojďme to vypátrat.
Časová dotace: 60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů.

BAJKA O LVOVI A MYŠCE
Cílová skupina: 1. ročník
Anotace: Byla jednou malá myška a velký lev. A co bylo dál? Pohádkové převyprávění známé bajky.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů.

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ
Cílová skupina: 7. ročník
Anotace: Jak si vybíráme knihu ke čtení? Podle ukázky, anotace, ilustrace, žánru? Pojďme to vypátrat.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů. 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Cílová skupina: 1. ročník
Anotace: Pro děti je připraven program, při kterém budou slavnostně pasovány na čtenáře knihovny. Na památku obdrží dekret čtenáře, roční registraci v knihovně zdarma a Knížku pro prvňáčka.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

KOMIKSY – OD PRAVĚKU K SUPERHRDINŮM
Cílová skupina: 6. ročník
Anotace: Žáci si prohloubí své znalosti o historii komiksu, dozví se o českém superhrdinovi a zjistí, co je to manga.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

DÍLNA ČTENÍ
Cílová skupina: 2. ročník
Anotace: Dílna čtení se skládá z minilekce ke zvolenému tématu, vlastní čtení dětí a práce s textem, reflexe.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

SOUČASNÁ LITERATURA PRO MLÁDEŽ
Cílová skupina: 9. ročník
Anotace: Fenomén young adult literatury. Beseda se zaměřuje na mladé české autory. Žáci se setkají s tvorbou autorů, kteří by se mohli vyrovnat světovým spisovatelům, kdyby čeština byla světovým jazykem.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

Hornosušská, Havířov-Prostřední Suchá

PTÁCI, HMYZ
Cílová skupina: 1.-5. ročník
Anotace: Co se děje s broučky na podzim, uspávání broučků, význam hmyzu. Základní druhy ptáků, zvuky, proč ptáci odlétají na jih. Čtení z knížky Broučci, gramodeska.
Časová dotace: 60 minut.
Vzdělávací oblasti: Dítě a svět, Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů. 

KOUZELNÝ STROM
Cílová skupina: 1.-5. ročník
Anotace: Společné čtení, během něhož se děti dozví informace o významu stromů, základní druhy stromů, poznávání a určování listů ze stromů. Pohádka o stromové víle. Strom přání – co je to přání. Každý strom má svůj příběh.
Časová dotace: 60 minut.
Vzdělávací oblasti: Dítě a svět, Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní. 

VÁNOČNÍ TRADICE
Cílová skupina: 1.-5. ročník
Anotace: Seznámení dětí s vánočními zvyky a tradicemi, srovnání tradic s jinými zeměmi. Čtení z knihy Petra Horáčka Husa Líza a vánoční hvězda, výroba vánoční hvězdy, stavba betlému.
Časová dotace: 60 minut.
Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Jazyk a jazyková komunikace, Dítě a společnost, multikulturní výchova.
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální. 

VLOČKY, ESKYMÁCI
Cílová skupina: 1.-5. ročník
Anotace: Co je to vločka a jak vzniká? Kdo je Eskymák? Seznámení dětí s životem Eskymáků. Čtení a vyprávění o zemi, kde žijí a jaká zvířata loví.
Časová dotace: 60 minut.
Vzdělávací oblasti: Dítě a svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Informační a komunikační technologie.
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní. 

MASOPUST
Cílová skupina: 1.-5. ročník
Anotace: Seznámení dětí s tradičními masopustními zvyky, výroba masek.
Časová dotace: 60 minut.
Vzdělávací oblasti: Dítě a svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

KNIHA, VELIKONOCE
Cílová skupina: 1.-5. ročník
Anotace: Březen – měsíc knihy. Podrobné seznámení s tím, jak knihy vznikají, čtení z knihy Karla Čapka O pejskovi a kočičce.
Velikonoce – důraz na zachování českých tradic, výroba kraslic a pomlázky.
Časová dotace: 60 minut.
Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, Dítě a svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

ČARODĚJNICE
Cílová skupina: 1.-5. ročník
Anotace: Čtení inspirované tradicí pálení čarodějnic. Děti se seznamují s historií tohoto svátku, který probouzí jejich fantazii a tvořivost. Ukázky z knih Čarodějka Winnie a kocour Wilbur (Laura Owenová a Korky Paul Puf & Brunhilda) a Kolo osudu (Barbara Cantini). Vyrábění čarodějnice a kočky.
Časová dotace: 60 minut.
Vzdělávací oblasti: Dítě a svět, Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní. 

VESMÍR, MIMOZEMŠŤANÉ
Cílová skupina: 1.-5. ročník
Anotace: Seznámení dětí s vesmírem, povídání o hvězdách a souhvězdích. Ukázky z knih Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry), Vesmír, hvězdy a slizcí ufoni (Nick Arnold), Obrázky vesmíru (Émilie Beaumont), Co to svítí na obloze (David Koval), Jak souhvězdí dostala svá jména (J. V. Šironina).
Časová dotace: 60 minut.
Vzdělávací oblasti: Dítě a svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení.

LETEM SVĚTEM
Cílová skupina: 1.-5. ročník
Anotace: S dětmi si budeme číst a vyprávět o cestování, vybereme si knížky. Řekneme si, co si vezmeme do baťůžku na dovolenou nebo na tábor. Ukázka z knihy Honzíkova cesta (Bohumil Říha), soutěž pro děti, batoh plný překvapení.
Časová dotace: 60 minut.
Vzdělávací oblasti: Dítě a svět, Jazyk a jazyková komunikace.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení. 

Expozice Historie psaná uhlím, Pavlovova, Havířov-Město

DOLE V DOLE
Lektor: Bc. Michaela Kroupová
Cílová skupina: 1. až 9. ročník
Anotace: Děti se seznámí s hornickým povoláním a provozem na šachtě. Dozví se, jaké činnosti musel horník vykonat, než sfáral do podzemí, prohlédnou si důlní lampy, drobné technické a měřicí přístroje či vybavení báňského záchranáře. Mohou se vyfotit v hornické uniformě či pracovním oblečení, vyzkoušet si tíhu sbíječek a umazat se skutečným uhlím. Komentář je uzpůsoben věku dětí a jejich projevenému zájmu.
Časová dotace: 60-90 minut.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, občanské. 

O KOVÁŘI KELTIČKOVI
Lektor: Bc. Michaela Kroupová
Cílová skupina: 4. až 5. ročník
Anotace: Dětem vysvětlíme, co jsou to pověsti a jak vznikaly. Prostřednictvím čtených ukázek jim přiblížíme vybrané pověsti našeho kraje převážně s hornickou tematikou. Dozví se například, jak bylo nalezeno uhlí v Ostravě, kdo strašil v havířovském mlýně i jaká pověst se váže k hoře Prašivá.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

REGION TĚŠÍNSKA
Externí lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 4. a 5. ročník
Anotace: Děti se seznámí s životem na území dnešního Havířova v dávné a bližší minulosti. Získají přehled o historii, zeměpisu a místopisu Těšínska (Slezské vévodství, Sedmidenní válka), představíme jim nejstarší památky na území Havířova, pověsti a těšínské bojky, těšínské recepty, lašské nářečí a přísloví.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní.

SOUVISLOSTI VZNIKU HAVÍŘOVA
Externí lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 4. a 5. ročník
Anotace: Beseda volně navazuje na předchozí téma Region Těšínska. Děti získají podrobnější informace o zeměpisu Těšínska, seznámí se s okolními obcemi Šumbark, Dolní a Prostřední Suchá, Dolní Bludovice, Šenov, Dolní Datyně a Životice. Stěžejní část besedy je věnována vzniku prvních sídlišť a založení Havířova, životu v novém městě a jeho problémům. Dětem budou představeny další památky a stromy na území Havířova.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální.

TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO V POSLEDNÍCH 100 LETECH
Externí lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 6. až 9. ročník
Anotace:

 • Těšínsko zeměpisně, složení obyvatelstva 20. století – přesuny hranic, územní spory, národnostní nepokoje
 • Sedmidenní válka, Mnichovská dohoda
 • Území Těšínského Slezska dnes

Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské, sociální a personální.

JAK SE RODÍ A UMÍRÁ KNIHA
Lektor: Bc. Michaela Kroupová
Cílová skupina: 3. až 4. ročník
Anotace: Děti se seznámí s historií vzniku knihy od psaní na pergamenový papír, přes vynález knihtisku až po současné moderní metody tisku. Dozví se, co je potřeba udělat, než se kniha dostane od spisovatele do knihkupectví, kdo je redaktor, korektor či nakladatel. Na závěr rozebereme nejčastější příčiny smrti knihy.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů.

PODOBY HOLOCAUSTU V DĚTSKÉ LITERATUŘE
Externí lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 6. až 9. ročník
Anotace:

 • deníky, vyprávění, vzpomínky a komiksy
 • pojmy: norimberské zákony, Křišťálová noc, holocaust, genocida, Cyklon B
 • Anne Franková: Deník Anne Frankové
 • John Boyne: Chlapec v pruhovaném pyžamu
 • Otto Wolf: Deník Otty Wolfa
 • Chava Pressburger: Deník mého bratra (Petr Ginz)
 • Sid Jacobson – Ernie Colón: Anne Franková, komiksový životopis
 • Marc Lizano, Loïc Dauvillier, Grag Salsedo: Dítě s hvězdičkou

Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, občanské, sociální a personální.

BOŽENA NĚMCOVÁ A BABIČKA
Externí lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Cílová skupina: 6. až 9. ročník
Anotace: Děti se dozví zajímavosti z rodinného života spisovatelky Boženy Němcové. Seznámí se s okolnostmi vzniku Babičky, představíme jim ilustrátory i filmová zpracování.
Časová dotace: 45-60 minut.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.
Klíčové kompetence: k učení, komunikativní, k řešení problémů, sociální a občanské.