Městská knihovna Havířov

Domů > Besedy pro školy > Nabídka besed pro SŠ

Nabídka besed pro SŠ

Ve školním roce 2023 / 2024 nabízíme literární besedy a lekce informační gramotnosti. Besedy probíhají formou přednášek a diskuzí, u některých zapojujeme také metody RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Přehlednou nabídku všech besed a lekcí doplňuje krátká anotace. Délka besedy se pohybuje v rozmezí 45–60 minut a je zdarma. Obvykle začíná v 8, 9, 10 nebo v 11 hodin, přesný termín a čas je nutné dohodnout s knihovnicí z příslušné pobočky nejméně 14 dní před konáním akce.

Půjčovna pro dospělé, Svornosti, Havířov-Město

MOZKOVÝ JOGGING aneb ROZCVIČKA PRO PAMĚŤ
Anotace: Lekce trénování paměti určená především studentům. Dozvíte se, jak funguje mozek a paměť, co to jsou paměťové techniky a jak je můžete využít ve svůj prospěch. Součástí budou také praktické ukázky a cvičení.
Časová dotace: 60 minut.

JAK SE NEZTRATIT V KNIHOVNĚ
Anotace: Lekce informační výchovy se zaměřením na fungování knihovny a vyhledávání informací. Úvodní seznámení s knihovnou a jejími službami, informace o tom, co knihovna nabízí, jak funguje, co v ní hledat, jak pracovat s katalogem, co je to rešerše, bibliografická citace, zásady citování, signatura apod.
Časová dotace: 60 minut.

REGIONÁLNÍ LITERATURA
Anotace: Osobnosti současné regionální literatury. Jan Balabán, Karin Lednická, Alena Mornštajnová … Ukázky z díla.
Časová dotace: 60 minut.

JAK NAPSAT REFERÁT, SEMINÁRNÍ PRÁCI
Anotace: Studenti se prostřednictvím lekce naučí, jak a kde vyhledat relevantní zdroje pro svou seminární práci nebo referát. Prakticky si vyzkouší vyhledávání v databázích. Následně se dozví, co je citace a jak ji správně používat, jak se vyhnout plagiátorství.
Časová dotace: 60 minut. 

Hudební oddělení, Svornosti, Havířov-Město

HERNA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
Anotace: Během projektového dopoledne se studenti prostřednictvím deskové hry Finanční svoboda starají o peníze fiktivní české rodiny, která však věrně simuluje realitu hospodaření s penězi v rodinách. Zábavnou formou si zvýší finanční a ekonomickou gramotnost pro osobní život. 
Časová dotace: 2,5 hod.

KNIHOVNICKÁ LEKCE
Anotace: Historie oddělení, seznámení s fondem knihovny a způsobem vyhledávání.
Časová dotace: 45-60 minut. 

K-klub, Šrámkova, Havířov-Podlesí

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
Anotace: Lekce zaměřená na problematiku tzv. Fake news. Studenti se dozví, jak zacházet s informacemi, jak poznat “nepravdivé články“, či jak vyhodnotit falešný obsah na internetu i v konzervativnějších médiích, jako jsou hromadné sdělovací prostředky.
Časová dotace: 45-60 minut.

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST 2
Anotace: Navazuje na MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST. Lekce nabízí studentům podrobnější vhled do problematiky fake news a dezinformací. Dozví se, jaké jim hrozí nebezpečí v případě špatného využívání sociálních sítí a médií. Seznámí se s pojmy kyberšikana, kybergrooming, hoax apod.
Časová dotace: 45-60 minut.

FENOMÉN YOUNG ADULT
Anotace: Od sci-fi a fantasy přes drama, romantické povídky a romány, deníky, dopisy, memoáry až po vzdělávací romány. Tak široký je záběr poměrně mladé literatury. Studenti se blíže seznámí s touto literaturou a oddělením, které je určeno pro mládež. Během besedy pracují s knihou a snaží se řešit každodenní problémy knižních postav.
Časová dotace: 45-60 minut.

DĚSIVÝ SHAKESPEARE
Anotace: Beseda o životě, díle a době jednoho z nejslavnějších dramatiků všech dob.
Časová dotace: 45-60 minut.

ŽIVOT A DÍLO ZDEŇKA SVĚRÁKA
Anotace: Beseda o životě a tvorbě úspěšného divadelního a filmového herce, scénáristy, dramatika, textaře, spisovatele a jednoho z významných členů Divadla Járy Cimrmana, Zdeňka Svěráka.
Časová dotace: 45-60 minut.

DIVADLA MALÝCH FOREM
Anotace: Cílem besedy je přiblížit studentům vznik a vývoj divadel malých forem, které vznikly jako alternativa k oficiálnímu divadlu. Osvobozené divadlo, Divadlo Semafor, Divadlo Járy Cimrmana, Husa na provázku a další.
Časová dotace: 45-60 minut.

KNIHA NEBO FILM?
Anotace: Seznámení studentů s doporučenou literaturou, která se dočkala filmového zpracování. Beseda je zaměřena převážně na díla českých a světových spisovatelů, která se objevují v seznamu k maturitě českého jazyka.
Časová dotace: 45-60 minut.

„BOHEM NADANÝ BOHÉM“ – JAROMÍR NOHAVICA
Anotace: Beseda o životě a tvorbě regionálního muzikanta, doplněná knižními a hudebními ukázkami.
Časová dotace: 45-60 minut.

FENOMÉN FIKTIVNÍHO ČESKÉHO GÉNIA
Anotace: Divadlo Járy Cimrmana si během let získalo mnoho příznivců. Beseda o vzniku a tvorbě legendárního žižkovského divadla, jehož repertoár tvoří představení s tematikou fiktivního českého génia Járy Cimrmana. Rozbor divadelních her.
Časová dotace: 45-60 minut. 

Expozice Historie psaná uhlím, Pavlovova, Havířov-Město

DOLE V DOLE
Lektor: Bc. Michaela Kroupová
Anotace: Studenti se seznámí s hornickým povoláním a provozem na šachtě. Dozví se, jaké činnosti musel horník vykonat, než sfáral do podzemí, prohlédnou si důlní lampy, drobné technické a měřicí přístroje či vybavení báňského záchranáře. Mohou se vyfotit v hornické uniformě či pracovním oblečení, vyzkoušet si tíhu sbíječek a umazat se skutečným uhlím. 
Časová dotace: 60-90 minut.

TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO V POSLEDNÍCH 100 LETECH
Externí lektor: Mgr. Šárka Fiedlerová Hanušová
Anotace:

  • Těšínsko zeměpisně, složení obyvatelstva 20. století – přesuny hranic, územní spory, národnostní nepokoje
  • Sedmidenní válka, Mnichovská dohoda
  • Území Těšínského Slezska dnes

Časová dotace: 45-60 minut.

Kronikářka města Havířova

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA HAVÍŘOVĚM – SORELA
Anotace: Zahájení vycházky u Magistrátu města Havířova, procházka částí SORELY, nejdůležitější data z historie města Havířova, současnost – KVÍZ.
Časová náročnost: podle domluvy s vyučujícím. 

LETEM HAVÍŘOVEM 2023
Anotace: Fotografie z akcí konaných v roce 2023 – povídání o městě a různých oblastech veřejného života.
Časová náročnost: 60 minut.

JAK SE PÍŠE KRONIKA?
Anotace:

  • Co je kronika – povinnost vést kroniku vychází ze zákona
  • Kroniky Havířova od roku 1955 – kronikáři města
  • Jak se tvoří kronika, styly vhodné do kroniky, focení, přílohy

Časová náročnost: 60 minut.