Městská knihovna Havířov

Nabídka besed pro MŠ, ZŠ a SŠ

Ve školním roce 2023 / 2024 nabízíme literární besedy a knihovnické lekce pro mateřské, základní a střední školy. Besedy probíhají formou diskuzí či přednášek, doplňují rámcové a školní vzdělávací programy. Délka besedy se pohybuje v rozmezí 45–60 minut a je vždy zdarma. Beseda obvykle začíná v 8, 9, 10 nebo v 11 hodin, přesný termín a čas je nutné dohodnout s knihovnicí z příslušné pobočky nejméně 14 dní před konáním akce.