Městská knihovna Havířov

Domů > Besedy pro školy > Nabídka besed pro MŠ

Nabídka besed pro MŠ

Ve školním roce 2023 / 2024 nabízíme tematicky zaměřené besedy a čtení s tvořením. Délka programu se pohybuje v rozmezí 30-60 minut a je vždy zdarma. Přehlednou nabídku besed doplňuje krátká anotace. Beseda obvykle začíná v 8, 9, 10 nebo v 11 hodin, přesný termín a čas je nutné dohodnout s knihovnicí z příslušné pobočky nejméně 14 dní před konáním akce.

Půjčovna pro děti, Svornosti, Havířov-Město

KNIHOVNICKÁ LEKCE
Anotace: Děti se zábavnou formou seznámí s prostředím a službami knihovny. Představíme si vybrané knižní tituly a zažijeme radost ze společného čtení. 

GRUFFALO
Anotace: Strach má velké oči. Metodou řízeného čtení je dětem představen kouzelný příběh statečné myšky a strašidelného Gruffala. 

MEDVĚD NECHCE SPÁT
Anotace: Proč spíme? Co dělají zvířátka v zimě? Podaří se tukoňům přemluvit medvědího neposluchu, aby šel spát? Doplněno tvořením.

POLÁRKA, VLOČKA A KULIČKA
Anotace: Děti se během společného čtení příběhu dozví základní informace o životě ledních medvědů, poznají rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou. Doplněno tvořením.

DĚTI A EMOCE
Anotace: S dětmi si povídáme o emocích, poznáváme různé emoce, pracujeme s knihami o emocích. 

ROBOT A POLÍNKOVÁ PRINCEZNA
Anotace: Co je láska a co přátelství? Při čtení pohádky děti zjišťují sílu sourozenecké lásky. Doplněno tvořením. 

PŘÍBĚH VODY
Anotace: Lehce ekologická beseda ke Dni Země, která vypráví pohádku o koloběhu vody v přírodě. 

GEORGE
Anotace: Čtení o tom, jak je těžké odolat pokušení, které je občas tak lákavé. Doplněno tvořením.

JAK VELRYBA BÁRA ODJELA NA PRÁZDNINY
Anotace: Čtení o tom, jak velryba Bára odjela na prázdniny, co všechno si zapomněla zabalit do velkého kufru a jak to nakonec dopadlo. Výtvarná dílnička – prázdninový kufr.

Hudební oddělení, Svornosti, Havířov-Město

MUZIKOHRÁTKY
Cílová skupina: MŠ, 15-20 dětí
Anotace: Pro děti předškolního a mladšího školního věku uspořádáme interaktivní zážitkový program, v němž se zábavnou formou seznámí s různými hudebními nástroji z přírodních materiálů. Součástí programu jsou hry s dechem, hlasem, rytmem a závěrečná relaxace. Působením zvukových vibrací těchto nástrojů dochází v lidském těle k uvolnění fyzického i psychického napětí. Využíváme muzikoterapeutických postupů, podporujeme přirozenou dětskou hravost, vnímavost a cit pro rytmus.
Časová dotace: 30 minut. 

LEKOTÉKA – KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Cílová skupina: MŠ (předškoláci)
Anotace: Představení didaktických hraček, her, Orffových a perkusních hudebních nástrojů, které jsou součástí Lekotéky. Pomůcky z lekotéky rozvíjejí tvořivost, zručnost a jemnou motoriku, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, procvičování přesnosti, zlepšování postřehu či logického myšlení. Děti si mohou hry a nástroje vyzkoušet.
Časová dotace: 60 minut. 

HURVÍNKOVA ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Cílová skupina: MŠ
Anotace: Zábavnou formou si ukážeme, proč a jak se slušně chovat a nezlobit.

DĚTI, POSLOUCHEJTE
Cílová skupina: MŠ (předškoláci)
Anotace: Rozvíjení dětské fantazie při poslechu pohádek a příběhů pro nejmenší. 

HRAJEME SI SE ZVUKY – HÁDEJ CO SLYŠÍŠ?
Cílová skupina:
Anotace: Víte, co je to zvuk? A jak funguje ucho? Pojďme si to ukázat a přitom rozeznat různé zvuky kolem nás.

Půjčovna pro děti, Šrámkova, Havířov-Podlesí

ŠKATULE HEJBEJTE SE
Cílová skupina: 2-3 roky.
Anotace: Říkanky a písničky o našem těle pro nejmenší. Společně s dětmi zjistíme, kde máme hlavu, nohy či uši a trochu si přitom zacvičíme.

KDE JE TEN PRAVÝ BALON?
Cílová skupina: 2-3 roky
Anotace: Beseda o barvách a tvarech pro menší děti.

ZTRACENÝ KNOFLÍK
Cílová skupina: 3-5 let
Anotace: Beseda o barvách a tvarech pro starší děti.

UŽ SE NEBOJÍM TMY
Cílová skupina: 3-5 let
Anotace: Beseda o strachu a jeho podobách.

JAK BYLO MALÉ RŮŽOVÉ SLŮNĚ SMUTNÉ A JAK TO VŠECHNO DOBŘE DOPADLO
Cílová skupina: 3-5 let
Anotace: Beseda o smutku a radosti pro starší děti.

KRTEK A SNĚHULÁK
Cílová skupina: 2-3 roky
Anotace: Cvičení jemné motoriky pro menší děti.

ELIŠKA A MĚSÍČŇÁNEK
Cílová skupina: předškoláci
Anotace: Zážitková lekce ze světa barev. Propojení čteného textu s kresbou.

KDO A PROČ JE MŮJ KAMARÁD
Cílová skupina: 3-5 let.
Anotace: Jak si vybíráme kamarády a jaké vlastnosti by měli mít? Nejen o tom si s dětmi na besedě popovídáme.

PROČ POTŘEBUJI MAMINKU
Cílová skupina: 2 -3 roky.
Anotace: Na motivy knihy „Pavlík sám na světe“ si s dětmi budeme povídat, kdo jsou naši rodiče, a zda je (ne)potřebujeme.

O ČERTOVI
Cílová skupina: 3-5 let
Anotace: Beseda vhodná k svátku sv. Mikuláše. Popovídáme si o čertech a o dobrodružstvích jednoho z nich si přečteme.

NEBUĎ CHROCHTÍK
Cílová skupina: 3-5 let
Anotace: Beseda o základech slušného chování. 

CO TO TADY ROSTE?
Cílová skupina: dle domluvy
Anotace: Dle potřeby může být beseda pro menší děti s povídáním o ročních obdobích, a o tom, co kdy roste. Pro starší děti i o potřebě vody a správného chování k životnímu prostředí.

ZVÍŘATA KOLEM NÁS
Cílová skupina: všichni
Anotace: Beseda pojednávají o zvířatech, která nás obklopují, jejich životě a vlastnostech spojená se čtením bajky.

Jaroslava Seiferta, Havířov-Město

MUZIKOPOHÁDKA
Cílová skupina: Předškoláci
Anotace: Interaktivní zážitkový program. Muzikofilektický příběh s písničkou s využitím rytmických her a hudebních nástrojů, především bubnů. 

MUZIKOHRÁTKY
Cílová skupina: Předškoláci
Anotace: Interaktivní zážitkový program, v němž se zábavnou formou seznámí s různými hudebními nástroji z přírodních materiálů. Součástí programu jsou hry s dechem, hlasem, rytmem a závěrečná relaxace. Využíváme muzikoterapeutických
postupů, podporujeme přirozenou dětskou hravost, vnímavost a cit pro rytmus.

NEOTESÁNEK
Cílová skupina: předškoláci
Anotace: Seznámení se základy etiky a slušného chování, jak se chovat ve škole, v tramvaji i mezi kamarády.

TVARY A BARVY
Cílová skupina: nejmenší děti
Anotace: Procvičíme s dětmi geometrické tvary a barvy. Beseda je doplněna výtvarnými aktivitami.

DEN BEZ AUT
Cílová skupina: předškoláci.
Anotace: Připomenutí významného dne, dopravní prostředky. Beseda je doplněna výtvarnými aktivitami.

POVOLÁNÍ – DNES BUDU…
Cílová skupina: předškoláci.
Anotace: Představení různých povolání (kuchař, hasič, doktor…), poznávání činností.

STRAŠIDLENÍ
Cílová skupina: předškoláci
Anotace: Strach má někdy velké oči – jak se naučit krásně bát s hrdiny v pohádkách.

VODA
Cílová skupina: předškoláci.
Anotace: Význam vody pro život, koloběh vody.

IVANKA SE…
Cílová skupina: nejmenší děti, předškoláci
Anotace: Základní denní činnosti a dovednosti – práce s knihami (Ivanka se sama myje, ráda jí, je nemocná…). Využití interaktivních knih Kouzelné čtení.

PETR A LÍZA – ZVÍŘÁTKA V KNIHÁCH
Cílová skupina: nejmenší děti, předškoláci
Anotace: Povídání nejen o zvířátkách v knihách a pohádkách, které nás zavedou do světa, kde je důležité mít nejlepšího přítele a kde je každý jiný, a přesto tak důležitý pro ostatní.

Ó, Ó, Ó, VAJÍČKO A TUZE HLADOVÁ HOUSENKA
Cílová skupina: nejmenší děti, předškoláci
Anotace: Práce s knihami, využití pohybových a rytmických aktivit, cvičení paměti.

SKLIZEŇ A BARVY PODZIMU
Cílová skupina: nejmenší děti, předškoláci
Anotace: Barvy, chutě, vůně a činnosti podzimu. Beseda je doplněna výtvarnými aktivitami. Využití interaktivních knih Kouzelné čtení.

ZIMNÍ SPORTY
Cílová skupina: nejmenší děti, předškoláci.
Anotace: Sportování v zimě, druhy sportů a jiné aktivity v zimě. Využití interaktivních knih Kouzelné čtení.

PŘEDVÁNOČNÍ TĚŠENÍ
Cílová skupina: nejmenší děti, předškoláci
Anotace: Seznámení se zvyky předvánočního období. Poznáme vůně i chutě Vánoc.

KDYŽ SE ŘEKNE JARO…
Cílová skupina: nejmenší děti, předškoláci
Anotace: Nejen Velikonoce dělají jaro – tradice, zvyky, zvířátka a rostliny jara. Využití interaktivních knih Kouzelné čtení.

OVOCE A ZELENINA
Cílová skupina: nejmenší děti, předškoláci
Anotace: Děti se učí třídit ovoce a zeleninu, vybarvují obrázky, hádanky.

BOUDO, BUDKO…
Cílová skupina: nejmenší děti
Anotace: Hravou (hranou) formou zpracovaný pohádkový příběh s využitím loutek a aktivním zapojením dětí. 

Gen. Svobody, Havířov-Šumbark

POPRVÉ V KNIHOVNĚ
Cílová skupina: předškoláci.
Anotace: představíme si knihovnu, její služby a pravidla, děti zjistí, jak knihovna funguje a kdo v ní pracuje.

Další témata dle požadavků učitelek po domluvě (roční období, zvířátka, pohádky).

U Jeslí, Havířov-Šumbark

KAMIL NEUMÍ LÍTAT. A CO EDA?
Anotace: Migrace ptáků vysvětlena knihou pro děti. Jinakost, čtení knih, význam čtení a vzdělávání se.

VŠICHNI LETÍ NA KOŠTĚTI
Anotace: Již klasický veršovaný příběh o čarodějnici. Řízené čtení je doplněno aktivitami a pracovními listy. 

GRUFFALO A GRUFFALINKA
Anotace: Strach má velké oči. Metodou řízeného čtení je dětem představen kouzelný příběh statečné myšky a strašidelného Gruffala. 

POLÁRKA, VLOČKA A KULIČKA
Anotace: Děti se během společného čtení příběhu dozví základní informace o životě ledních medvědů, poznají rozdíl mezi Arktidou a Antarktidou. Doplněno tvořením.

BAREVNÁ PŘÍŠERKA
Anotace: Při čtení příběhu si budeme povídat o emocích a o tom, co děti dělá šťastné, smutné, naštvané, vystrašené nebo klidné. 

POSTAVÍME ZÁMEK, HRAD
Anotace: Povídání o pohádkách, pohádky klasické i moderní, jednoduché vyprávění děje, dobro – zlo – ponaučení. Děti sdílejí znalosti o pohádkách a ve společné aktivitě vytvářejí pohádkový hrad.

TUZE HLADOVÁ HOUSENKA
Anotace: Děti v této malé interaktivní knížce najdou spoustu informací o životě housenky, naučí se počítat do sedmi, poznávat barvy, dny v týdnu. Procvičují svou paměť. 

O PRASÁTKU LOJZÍKOVI
Anotace: Být jiný nevadí. Děti se na základě příběhu učí toleranci k jiným a hledání vlastní identity. 

ELIŠKA A MĚSÍČŇÁNEK
Anotace: Příběh o klukovi z Měsíce, který na planetě Zemi potká holčičku Elišku. S její pomocí odhaluje krásu barev naší planety. Společné čtení je propojeno malbou. 

HÁDEJ, KDO PŘIJDE NA SVAČINU
Anotace: Co se stane, když nás navštíví nezvyklý tvor. Vesele o dobrém vychování. 

Expozice Historie psaná uhlím, Pavlovova, Havířov-Město

DOLE V DOLE
Cílová skupina: předškoláci
Anotace: Děti se seznámí s hornickým povoláním a provozem na šachtě. Dozví se, co je to důl a k čemu lze využít uhlí, jaké činnosti musel horník vykonat, než sfáral do podzemí, prohlédnou si důlní lampy, drobné přístroje či vybavení báňského záchranáře. Mohou se vyfotit v přilbě a umazat se skutečným uhlím. Komentář je uzpůsoben věku dětí a jejich zájmu.
Časová dotace: 60-90 minut.