Půjčovna pro dospělé, Šrámkova, Havířov-Podlesí

Největší ze všech havířovských půjčoven nabízí čtenářům okolo 37.000 svazků knih a široký výběr časopisů. Mimo to je zde k dispozici internet pro veřejnost s možností tisku na barevné tiskárně A4 a kopírování dokumentů na černobílé kopírce až do formátu A3. Pro převod dokumentů do elektronické podoby nabízíme možnost skenování. Dále poskytujeme přístup k platným zákonům a vyhláškám (databáze ASPI). Čtenáři si mohou na místě prostudovat publikace o Havířovu a jeho okolí. Oddělení pořádá besedy se zajímavými osobnostmi. Tradicí se již staly cestovatelské přednášky Jana Durdy nebo přednášky z historie našich zemí vedené Hanou Slížovou. Přivítali jsme u nás také spisovatele Marka Šindelku či Bohdanu Pufferovou z organizace Adra. Zájemcům nabízíme počítačové kurzy pro začátečníky, kurzy editace Wikipedie nebo trénování paměti.
 

Vedoucí oddělení: Bc. Lucie Kalabisová
Knihovníci: Monika Kaplanová, Veronika Nápravník Boháčová, Tomáš Lipina

Sportovní knihovna

Od konce listopadu 2018 provozuje půjčovna speciální sekci, tzv. Sportovní knihovnu. Oddíl nejen sportovních, ale také turistických publikací, map a kronik vytvořila knihovna díky daru pana Mgr. Rudolfa Šimka. Čtenářům je k dispozici zhruba 2500 publikací a s ohledem na jejich historickou hodnotu se půjčují pouze k prostudování na místě.

Běžná provozní doba

Sledujte rubriku Aktuality, kde naleznete případná omezení provozu.

Pondělí
8.00 – 18.00

Úterý
8.00 – 18.00

Středa
13.00 – 18.00

Čtvrtek
8.00 – 18.00

Pátek
8.00 – 18.00

Kontakt

Počítačové kurzy pro začátečníky

Půjčovna pořádá počítačové kurzy pro začátečníky. Účastníci se učí pracovat s obrázky a textem, stahovat dokumenty nebo vytvářet různá přání. Seznámí se s internetem, založí si e-mail, naučí se přikládat přílohy. Kurzy jsou dvouměsíční a probíhají ve středu dopoledne. Kurzy jsou určeny věkové skupině 50+. Počet lidí v jedné skupině je určen počtem počítačů. V současné době může být v jedné skupině 5 studentů. Zájemci o počítačový kurz nemusí mít obavy, že by něco nezvládli. Přistupujeme k nim individuálně a přizpůsobujeme se jejich rytmu. Ke každé lekci jsou připraveny materiály. Cena kurzu je 100 Kč za 8 lekcí.

Senioři píší Wikipedii | Wikiklub

Program vznikl v roce 2013 a jeho cílem je zapojit do tvorby internetové encyklopedie seniory, kteří jsou ochotní se podělit o své vědomosti. Od podzimu 2017 ve spolupráci s Wikimedia Česká republika pořádáme v našem oddělení kurzy editace Wikipedie. Účastníci se dozvědí, co je Wikipedie a jakými pravidly se publikování na Wikipedii řídí. Naučí se upravovat text, vkládat citace, odkazy a obrázky. Kurzy otevírají seniorům možnost smysluplného využití volného času. Z iniciativy lektora kurzu Ing. Miloslava Ruckého vznikl klub Wikipedie, jehož členové se na víceméně pravidelných měsíčních schůzkách informují o svých aktivitách na Wikipedii, ale také o různých akcích pořádaných nadací Wikimedia Česká republika. Bližší informace o aktuálních termínech jsou k dispozici v rubrice Program.

Trénování paměti pro seniory

V rámci tréninku se účastníci naučí používat řadu paměťových technik. Procvičí si mozek pomocí zábavných úkolů, které jsou zaměřené na koncentraci, dlouhodobou či krátkodobou paměť, slovní zásobu, fantazii a propojení obou mozkových hemisfér. Lekce jsou vedené v přátelském duchu, nehodnotí se výkon ani rychlost. Oblíbený kurz vede certifikovaná lektorka Mgr. Dagmar Maroszová. Nejbližší kurz bude probíhat od 15. října do 19. listopadu 2020 vždy ve čtvrtek od 8.30 do 10 hodin. Z kapacitních důvodů se budeme scházet v prostorách K-Klubu na Šrámkově ulici. Cena kurzu je 300 Kč.

Scroll to Top