Městská knihovna Havířov

Jsme nejlepší knihovnou na Moravě!

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), pod záštitou Svazu měst a obcí ČR, vyhlásil 14. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění knihovnických a informačních služeb. Naše knihovna se v celorepublikové soutěži umístila na vynikajícím 2. místě a zároveň se stala nejlepší knihovnou na Moravě! Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 12. října 2023 v pražském Klementinu.

Foto: archiv NK ČR, Roman Muchka

Z tiskové zprávy: Městská knihovna Havířov poskytuje knihovnické a informační služby prostřednictvím 9 poboček ve všech městských částech, provozuje Městské informační centrum, expozici Historie psaná uhlím a od roku 2016 převzala také péči o Kroniku města Havířova. Mimořádným počinem je podpora zvyšování finanční gramotnosti dětí. Knihovna připravila pro žáky II. stupně základních škol Hernu finanční gramotnosti. Žáci se prostřednictvím deskové hry Finanční svoboda, která věrně simuluje realitu hospodaření s penězi, starají o peníze fiktivní rodiny. 

Knihovna nabízí aktuální témata v oblasti vzdělávání – workshopy robotiky a programování pro ZŠ, Robohernu – volné hraní s roboty pro veřejnost, 3D tisk, počítačové kurzy pro seniory. Podporuje čtenářství – K‑klub, čtenářské dílny ve školách, lekce a besedy s využitím metod RWCT, projekt S knížkou do života (Bookstart), celoroční projekt Deník malého čtenáře, mediální gramotnost. 

Spolupracuje s domovy pro seniory, kde probíhá pásmo besed převážně s regionálními tématy. Nabízí interaktivní zážitkový program Muzikohrátky, který je vhodný pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a seniory. Knihovna spolupracuje s dobrovolníky především z řad mládeže, kteří se podílejí na přípravě a realizaci akcí.