Lekotéka / Muzikohrátky / Elektronická tužka Albi

Havířovská knihovna zavedla v roce 2020 novou službu půjčování didaktických her, hraček a pomůcek, Orffových a perkusních hudebních nástrojů a knižních titulů z edice Kouzelné čtení. Služba je určena jak dětem se specifickými potřebami, tak široké veřejnosti, rodinám, mateřským či základním školám. Pravidla půjčování konkrétních pomůcek naleznete níže.

Lekotéka | Hudební nástroje

Lekotéka je výraz, který se v knihovnách používá pro půjčování didaktických her a pomůcek. Lekotéka může obsahovat například zvukové knihy, muzikoterapeutické hudební nástroje, maňásky, skládanky, zvuková pexesa, hmatové knížky, bzučáky pro dyslektiky, motanice nebo kreslící tabulky. Všechny pomůcky rozvíjejí tvořivost, zručnost a jemnou motoriku, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, procvičování přesnosti, zlepšování postřehu či logického myšlení. Slovo lekotéka pochází ze švédštiny, první lekotéka byla na pomoc handicapovaným dětem otevřena v roce 1963 ve švédském Stockholmu. Průkopníkem v českém prostředí byla v roce 2013 Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Pravidla půjčování pomůcek z Lekotéky

 1. Lekotéka je součástí Hudebního oddělení na ul. Svornosti, které vám poskytne podrobné informace o nabídce didaktických pomůcek.

 2. Didaktické hračky a pomůcky si mohou vypůjčit jen registrovaní uživatelé s vyrovnanými závazky vůči knihovně. Čtenářům mladším 15 let půjčují hračky jejich zákonní zástupci.

 3. Absenčně (mimo prostory knihovny) se půjčují max. 3 didaktické hry a pomůcky na dobu 30 dní bez možnosti prodloužení. V případě školského zařízení lze výpůjčku prodloužit na základě domluvy s knihovníkem.

 4. Hudební nástroje (Orffovy nástroje a Taška plná perkusí) se půjčují pouze na 14 dní bez možnosti prodloužení. V případě školského zařízení lze výpůjčku prodloužit na základě domluvy s knihovníkem.

 5. Uživatel je povinen vrátit pomůcky ve stanovené lhůtě. Pokud nevrátí pomůcky včas, budou mu účtovány poplatky ve výši 1 Kč za 1 den prodlení a 1 výpůjčku.

 6. Pomůcky z Lekotéky a hudební nástroje lze vracet pouze v Hudebním oddělení.

 7. V případě poškození či ztráty pomůcky je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu, nebo zajistit adekvátní náhradu.

Přehled didaktických hraček a pomůcek v online katalogu.

Muzikohrátky | Interaktivní zážitkový program

Pro děti předškolního a mladšího školního věku můžeme uspořádat interaktivní zážitkový program, ve kterémse zábavnou formou seznámí s různými hudebními nástroji z přírodních materiálů. Součástí jsou hry s dechem, hlasem, rytmem a závěrečná relaxace. Působením zvukových vibrací těchto nástrojů dochází v lidském těle k uvolnění fyzického i psychického napětí. Využíváme muzikoterapeutických postupů, podporujeme přirozenou dětskou hravost, vnímavost a cit pro rytmus. Objednávky směřujte na telefon 597 317 213 nebo e-mail hudebni@knih-havirov.cz.

Kouzelné čtení | Elektronická tužka Albi

Městská knihovna Havířov obohatila svůj fond o řadu titulů z oblíbené edice Kouzelné čtení. Edice nabízí říkanky, pohádky, společenské hry i tituly populárně naučné. Kouzelné čtení je určeno jak dětem v předškolním věku, tak dětem starším, ale bezpochyby zaujme i dospělé. Záleží pouze na tom, jakou knihu si právě zvolíte. K plnému využití knížek slouží speciální elektronická tužka, která dovede nejenom číst texty, zpívat písničky a přehrávat reálné zvuky (řev lva, zpěv ptáků, zvuky dopravních prostředků apod.), ale dají se s ní hrát i různé hry a kvízy. Stačí, když se dotknete tužkou obrázku nebo textu a ozve se příslušná informace. Hraní s Albi tužkou je zábava s neomezenými možnostmi. Pokud nemáte doma svou vlastní Albi tužku, můžete si ji vypůjčit ve vybraných odděleních Městské knihovny Havířov. Pravidla půjčování Albi tužky včetně seznamu titulů z edice Kouzelné čtení naleznete níže.

Pravidla půjčování elektronické tužky Albi

 1. Albi tužka je k dispozici v Hudebním oddělení na ul. Svornosti a v dětských odděleních na ul. Svornosti a Šrámkova.

 2. Elektronickou Albi tužku si mohou vypůjčit registrovaní uživatelé s vyrovnanými závazky vůči knihovně. Čtenářům mladším 15 let se Albi tužka půjčuje oproti podpisu zákonného zástupce.

 3. Výpůjční doba činí 1 měsíc bez možnosti prodloužení.

 4. V případě poškození či ztráty Albi tužky je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu (plnou cenu včetně manipulačního poplatku 100 Kč), nebo zajistit adekvátní náhradu, nebo dokoupit chybějící komponenty.

 5. Na tužku je zakázáno nahrávat vlastní obsah a měnit její nastavení.

 6. Čtenář vrací nabitou Albi tužku tam, kde si ji vypůjčil. Albi tužku nelze vrátit prostřednictvím BiblioBoxu.

Přehled titulů z edice Kouzelné čtení v online katalogu.

Scroll to Top