Lekotéka / Muzikohrátky / Elektronická tužka Albi

Městská knihovna Havířov zavádí od září 2020 novou službu půjčování didaktických her, hraček a pomůcek, Orffových a perkusních hudebních nástrojů a knižních titulů z edice Kouzelné čtení. Služba je určena jak dětem se specifickými potřebami, tak široké veřejnosti, rodinám, mateřským či základním školám. Pravidla půjčování konkrétních pomůcek naleznete níže.

Lekotéka | Hudební nástroje

Lekotéka je výraz, který se v knihovnách používá pro půjčování didaktických her a pomůcek. Lekotéka může obsahovat například zvukové knihy, muzikoterapeutické hudební nástroje, maňásky, skládanky, zvuková pexesa, hmatové knížky, bzučáky pro dyslektiky, motanice nebo kreslící tabulky. Všechny pomůcky rozvíjejí tvořivost, zručnost a jemnou motoriku, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, procvičování přesnosti, zlepšování postřehu či logického myšlení. Slovo lekotéka pochází ze švédštiny, první lekotéka byla na pomoc handicapovaným dětem otevřena v roce 1963 ve švédském Stockholmu. Průkopníkem v českém prostředí byla v roce 2013 Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Pravidla půjčování pomůcek z Lekotéky

 • Lekotéka je součástí Hudebního oddělení na ul. Svornosti, které vám poskytne podrobné informace o nabídce didaktických pomůcek. 
 • Didaktické hračky a pomůcky si mohou vypůjčit jen registrovaní uživatelé s vyrovnanými závazky vůči knihovně. Čtenářům mladším 15 let půjčují hračky jejich zákonní zástupci.
 • Absenčně (mimo prostory knihovny) se půjčují max. 3 kusy didaktických her a pomůcek na dobu 30 dní bez možnosti prodloužení. V případě školského zařízení lze výpůjčku prodloužit na základě domluvy s knihovníkem.
 • Hudební nástroje (Orffovy nástroje a Taška plná perkusí) se půjčují pouze na 14 dní bez možnosti prodloužení. V případě školského zařízení lze výpůjčku prodloužit na základě domluvy s knihovníkem.
 • Uživatel je povinen vrátit hračky a pomůcky ve stanoveném termínu. Pokud nevrátí pomůcky včas, budou mu účtovány poplatky ve výši 1 Kč za 1 den prodlení a 1 výpůjčku.
 • Pomůcky z Lekotéky a hudební nástroje lze vracet pouze v Hudebním oddělení.
 • V případě poškození či ztráty pomůcky je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu, nebo zajistit adekvátní náhradu.

Přehled didaktických hraček a pomůcek v online katalogu.

Muzikohrátky | Interaktivní zážitkový program

Pro děti předškolního a mladšího školního věku můžeme uspořádat interaktivní zážitkový program, v němž se zábavnou formou seznámí s různými hudebními nástroji z přírodních materiálů. Součástí programu jsou hry s dechem, hlasem, rytmem a závěrečná relaxace. Působením zvukových vibrací těchto nástrojů dochází v lidském těle k uvolnění fyzického i psychického napětí. Využíváme muzikoterapeutických postupů, podporujeme přirozenou dětskou hravost, vnímavost a cit pro rytmus. Objednávky směřujte na telefon 597 317 213 nebo e-mail hudebni@knih-havirov.cz.

Kouzelné čtení | Elektronická tužka Albi

Městská knihovna Havířov obohatila svůj fond o řadu titulů z oblíbené edice Kouzelné čtení. Edice nabízí říkanky, pohádky, společenské hry i tituly populárně naučné. Kouzelné čtení je určeno jak dětem v předškolním věku, tak dětem starším, ale bezpochyby zaujme i dospělé. Záleží pouze na tom, jakou knihu si právě zvolíte. K plnému využití knížek slouží speciální elektronická tužka, která dovede nejenom číst texty, zpívat písničky a přehrávat reálné zvuky (řev lva, zpěv ptáků, zvuky dopravních prostředků apod.), ale dají se s ní hrát i různé hry a kvízy. Stačí, když se lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu a ozve se příslušná informace. Hraní s Albi tužkou je zábava s neomezenými možnostmi.

Pokud nemáte doma svou vlastní Albi tužku, můžete si ji vypůjčit ve vybraných odděleních Městské knihovny Havířov. Pravidla půjčování Albi tužky včetně seznamu titulů z edice Kouzelné čtení naleznete níže.

Pravidla půjčování elektronické tužky Albi

 • Albi tužka je k dispozici v Hudebním oddělení na ul. Svornosti a v dětských odděleních na ul. Svornosti a Šrámkova.
 • Elektronickou Albi tužku si mohou vypůjčit jen registrovaní uživatelé s vyrovnanými závazky vůči knihovně. Čtenářům mladším 15 let se Albi tužka půjčuje oproti podpisu zákonného zástupce.
 • Výpůjční doba činí 1 měsíc bez možnosti prodloužení.
 • V případě poškození či ztráty Albi tužky je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu (plnou cenu včetně manipulačního poplatku 100 Kč), nebo zajistit adekvátní náhradu, nebo dokoupit chybějící komponenty.
 • Na tužku je zakázáno nahrávat jakýkoliv obsah. Rovněž nesmí uživatel měnit její nastavení.
 • Čtenář vrací nabitou Albi tužku tam, kde si ji vypůjčil. Albi tužku nelze vrátit prostřednictvím BiblioBoxu.

Přehled titulů z edice Kouzelné čtení v online katalogu.

Scroll to Top