Lekotéka / Muzikohraní

Městská knihovna Havířov zavádí novou službu půjčování didaktických hraček, her a pomůcek, Orffových a perkusních nástrojů (dále jen Lekotéka). Služba je určena jak dětem se specifickými potřebami, tak široké veřejnosti, rodinám, mateřským i základním školám. Pomůcky z lekotéky rozvíjejí tvořivost, zručnost a jemnou motoriku, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, procvičování přesnosti, zlepšování postřehu či logického myšlení. 

Pravidla půjčování

  • Lekotéka je součástí Hudebního oddělení na ul. Svornosti, které vám poskytne podrobné informace o nabídce didaktických pomůcek. 
  • Didaktické hračky a pomůcky si mohou vypůjčit jen registrovaní uživatelé s vyrovnanými závazky vůči knihovně. Čtenářům mladším 15 let půjčují hračky jejich zákonní zástupci.
  • Absenčně (mimo prostory knihovny) se půjčují max. 3 kusy didaktických her a pomůcek na dobu 30 dní bez možnosti prodloužení. V případě školského zařízení lze výpůjčku prodloužit na základě domluvy s knihovníkem.
  • Hudební nástroje (Orffovy nástroje a Taška plná perkusí) se půjčují pouze na 14 dní bez možnosti prodloužení. V případě školského zařízení lze výpůjčku prodloužit na základě domluvy s knihovníkem.
  • Uživatel je povinen vrátit hračky a pomůcky ve stanoveném termínu. Pokud nevrátí pomůcky včas, budou mu účtovány poplatky ve výši 1 Kč za 1 den prodlení a 1 výpůjčku.
  • V případě poškození či ztráty pomůcky je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu, nebo zajistit adekvátní náhradu.

Přehled didaktických hraček a pomůcek v online katalogu.

Interaktivní zážitkový program

Pro děti předškolního a mladšího školního věku můžeme uspořádat interaktivní zážitkový program, v němž se zábavnou formou seznámí s různými hudebními nástroji z přírodních materiálů. Součástí programu jsou hry s dechem, hlasem, rytmem a závěrečná relaxace. Působením zvukových vibrací těchto nástrojů dochází v lidském těle k uvolnění fyzického i psychického napětí. Využíváme muzikoterapeutických postupů, podporujeme přirozenou dětskou hravost, vnímavost a cit pro rytmus. Objednávky směřujte na telefon 597 317 213 nebo e-mail hudebni@knih-havirov.cz.

Scroll to Top