Hudební oddělení, Svornosti, Havířov-Město

Půjčovna nabízí přes 5500 knih z oboru malířství, sochařství, umělecké fotografie, hudby i poezie, 48 titulů časopisů, 2000 svazků not, tisíce hudebních CD a audioknih. Od roku 1996 buduje fond zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele. Půjčovna pořádá výstavy výtvarného umění s hudebním programem, rukodělné kurzy a spolupracuje s Kruhem přátel díla Viktora Fischla. Velkému zájmu seniorů se těší Virtuální Univerzita 3. věku (VU3V). Mezi nejnovější aktivity patří půjčování vybraných hudebních nástrojů a didaktických pomůcek.

Vedoucí oddělení: Bc. Petra Staňková
Knihovnice: Bc. Petra Nytrová

Chcete se prezentovat?

Nabízíme profesionálním i amatérským výtvarníkům či hudebníkům možnost uspořádání výstavy či hudebního vystoupení v prostorách salonku hudebního oddělení. Termím lze domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem přímo v hudebním oddělení.

Vzdělávání seniorů v rámci Virtuální Univerzity třetího věku

Běžná provozní doba

Sledujte rubriku Aktuality, kde naleznete případná omezení provozu.

Pondělí
8.00 – 18.00

Úterý
8.00 – 18.00

Středa
13.00 – 18.00

Čtvrtek
8.00 – 18.00

Pátek
8.00 – 18.00

Kontakt

Kruh přátel díla Viktora Fischla

V roce 2000 vznikl v hudebním oddělení Městské knihovny Havířov Kruh přátel díla Viktora Fischla, jehož hlavní náplní se staly literárně-hudební večery věnované jednotlivým Fischlovým knihám. Na programu se později začaly objevovat i další osobnosti jako např. Jan Amos Komenský, Jan Zahradníček, Josef Škvorecký aj. Literární večery vznikají pod taktovkou publicistky Milady Kaďůrkové a hlavním aktérem pořadů bývá obvykle sólista činohry Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě pan Miroslav Rataj. Literárních večerů se pravidelně účastní okolo 50 návštěvníků, kteří se k nám sjíždějí z Havířova, Ostravy a přilehlého okolí.

Lekotéka | Hudební nástroje

Hudební oddělení zavádí od září 2020 novou službu půjčování didaktických pomůcek, Orffových a perkusních nástrojů (Lekotéka). Služba je určena jak dětem se specifickými potřebami, tak široké veřejnosti a školám. Pomůcky z lekotéky rozvíjejí fantazii, tvořivost, zručnost a jemnou motoriku, napomáhají k rozlišování barev a tvarů, procvičování přesnosti, zlepšování postřehu či logického myšlení. Přečtěte si pravidla půjčování a podívejte se do našeho online katalogu na aktuální nabídku pomůcek z Lekotéky. Nově máme v nabídce i elektronickou tužku ALBI.

Zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké

Hudební oddělení půjčuje nevidomým a slabozrakým občanům tzv. zvukové knihy. Zpravidla se jedná o knižní bestsellery, které namluvili známí umělci. Většina zvukových knih je zpracována ve formátu MP3 a v plném rozsahu, tedy bez zkracování textu. Při budování zvukové knihovny spolupracujeme s Knihovnou a tiskárnou K. E. Macana v Praze. Půjčování zvukových knih je bezplatné, k využívání této služby je potřeba doložit průkaz ZTP/P nebo potvrzení od lékaře o těžké oční vadě. A jaké zvukové knihy v knihovně máme? Podívejte se do online katalogu nebo seznamu zvukových knih.

Rukodělky | Tvořivé večery

K tradičním a oblíbeným akcím Hudebního oddělení patří už několik let odpolední rukodělné kurzy pro dospělé, v nichž lektorka Iveta Janoušková seznamuje přítomné s novými výtvarnými technikami. Účastníci si mohou u nás vyzkoušet práci s různými materiály a vyrobit si drobné dárky či užitkové předměty. V předešlých kurzech jsme vyráběli například smaltované dekorace, drátkované šperky, náramky z perliček, jutové tašky, hedvábná pouzdra na brýle, vyzkoušeli si techniku Iris folding, patchwork či decoupage. Kurzy probíhají zhruba 5x ročně a jsou zdarma, účastník platí pouze využitý materiál.

Scroll to Top