Expozice Historie psaná uhlím

Běžná provozní doba

Sledujte rubriku Aktuality, kde naleznete případná omezení provozu.

Pondělí
9.00 – 12.00 | 13.00 – 18.00

Úterý
9.00 – 12.00 | 13.00 – 15.00

Středa
Zavřeno

Čtvrtek
9.00 – 12.00 | 13.00 – 18.00

Pátek
9.00 – 12.00 | 13.00 – 15.00

Kontakt

Expozice Historie psaná uhlím byla pro veřejnost otevřena dne 2. ledna 2013 ve Společenském domě Reneta. Vznikla díky mnohaletému úsilí členů Klubu přátel hornického muzea, kterým se podařilo přesvědčit vedení magistrátu, že i mladé město Havířov potřebuje své muzeum a mělo by lidem připomínat okolnosti svého vzniku. Zejména díky úsilí členů havířovské pobočky KPHM Ing. Zdeňka Dombrovského, Ing. Jana Vincenece, Ing. Jaroslava Minky, Jaroslava Čihaře a mnoha dalších se ve spolupráci s magistrátem a městskou knihovnou podařilo během roku 2012 zrekonstruovat prostory po zrušené knihovně a instalovat zde množství hornických artefaktů. Ke konci roku 2020 byla ukončena činnost expozice ve Společenském domě a od května sídlí v uvolněných prostorách po zrušeném Muzeu Těšínska na Pavlovově ulici (dříve Hudební oddělení MěK Havířov).

Vedoucí oddělení: Bc. Michaela Kroupová

Zástup v době nepřítomnosti: Bc. Michaela Klečatská

Zaměření expozice

Expozice mapuje historii Havířova od počátku jeho budování na přelomu 40. a 50. let 20. století, kdy do našeho regionu přicházely tisíce pracovníků ochotných setrvat v hornictví a průmyslu výměnou za byt. Přinášejí přehled návrhů, které byly zaslány do soutěže o název nového města, představují nejvýznamnější dominanty města, zaniklé podniky, významná nákupní střediska nebo oblíbená restaurační zařízení. Jeden z panelů je věnován i oblíbené akci „Havířov v květech“, závodům automobilů na Šenovském okruhu a závodům motocyklů na Těrlickém okruhu. Výstavu pak doplňuje množství fotografií s dobovou tématikou.

V hornické části expozice mohou návštěvníci obdivovat řadu drobných technických exponátů. Vystaveny jsou sbíječky, přístroje na měření důlních plynů, vzorky uhlí a hornin, přilby, hornické lampy, hornický kroj či figura báňského záchranáře. Výstavní panely představují slovem i obrazem významné doly ostravsko-karvinského revíru, které byly činné zejména v 50. a 60. letech minulého století. K dispozici jsou rovněž desítky kronik ze zaniklého dolu Dukla. Součástí expozice je také knihovna s možností prezenčního studia. Po dohodě mohou návštěvníci zhlédnout na promítacím plátně krátké filmové dokumenty o historii vybraných dolů nebo propagační videa o Havířovu. Pořádáme přednášky se vztahem k našemu regionu a pravidelně vydáváme zajímavé publikace.

Projekt zastřešený příhraniční spoluprací s polským městem Jastrzebie-Zdrój byl v roce 2013 oceněn Českým Permonem v kategorii Nejlepší počin roku.

Nabídka pro školy | školky

V expozici rádi přivítáme děti z mateřských, základních i středních škol. Děti se úměrně svému věku seznámí s okolnostmi vzniku Havířova, s jeho nejznámějšími dominantami i zaniklými podniky. Mohou si prohlédnout dobové fotografie Havířova a hádat, které budovy jsou na nich vyobrazeny. V hornické části expozice si děti mohou prohlédnout hornické lampy, přístroje a nářadí, vybavení báňského záchranáře, vyfotit se v hornickém stejnokroji, vyzkoušet si tíhu starých sbíječek i osahat si skutečné uhlí. 

Jako pobočka Městské knihovny Havířov vám můžeme nabídnout i další besedy, které sice přímo nesouvisí s historií regionu, ale jsou zaměřeny na literaturu a dětské čtenářství. Vedoucí expozice Bc. Michaela Kroupová má mnohaleté zkušenosti s prací v dětském oddělení knihovny. Je-li pro vás umístění expozice výhodnější než vaše „domovská“ knihovna, nebo vás téma jednoduše zaujalo, rádi vás přivítáme v našich prostorách. Kompletní nabídku besed včetně pokynů pro objednávání naleznete na níže uvedeném odkazu.

Nabídka besed v expozici

Více informací
Scroll to Top