Expozice Historie psaná uhlím

Běžná provozní doba

Sledujte rubriku Aktuality, kde naleznete případná omezení provozu.

Pondělí
Připravujeme…

Úterý
Připravujeme…

Středa
Připravujeme…

Čtvrtek
Připravujeme…

Pátek
Připravujeme…

Kontakt

Expozice Historie psaná uhlím byla pro veřejnost otevřena dne 2. ledna 2013 ve Společenském domě Reneta. Vznikla díky mnohaletému úsilí členů Klubu přátel hornického muzea, kterým se podařilo přesvědčit vedení magistrátu, že i mladé město Havířov potřebuje své muzeum a mělo by lidem připomínat okolnosti svého vzniku. Zejména díky úsilí členů havířovské pobočky KPHM Ing. Zdeňka Dombrovského, Ing. Jana Vincenece, Ing. Jaroslava Minky, Jaroslava Čihaře a mnoha dalších se ve spolupráci s magistrátem a městskou knihovnou podařilo během roku 2012 zrekonstruovat prostory po zrušené knihovně a instalovat zde množství hornických artefaktů. Ke konci roku 2020 byla ukončena činnost expozice ve Společenském domě a v současné době probíhá její stěhování do uvolněných prostor po zrušeném Muzeu Těšínska na Pavlovově ulici.

Vedoucí oddělení: Bc. Michaela Kroupová

Zaměření expozice

Expozice mapuje historii Havířova od počátku jeho budování na přelomu 40. a 50. let 20. století, kdy do našeho regionu přicházely tisíce pracovníků ochotných setrvat v hornictví a průmyslu výměnou za byt. Přinášejí přehled návrhů, které byly zaslány do soutěže o název nového města, představují nejvýznamnější dominanty města, zaniklé podniky, významná nákupní střediska nebo oblíbená restaurační zařízení. Jeden z panelů je věnován i oblíbené akci “Havířov v květech”, závodům automobilů na Šenovském okruhu a závodům motocyklů na Těrlickém okruhu. Výstavu pak doplňuje množství fotografií s dobovou tématikou.

V hornické části expozice mohou návštěvníci obdivovat řadu drobných technických exponátů. Vystaveny jsou sbíječky, přístroje na měření důlních plynů, vzorky uhlí a hornin, přilby, hornické lampy, hornický kroj či figura báňského záchranáře. Výstavní panely představují slovem i obrazem významné doly ostravsko-karvinského revíru, které byly činné zejména v 50. a 60. letech minulého století. K dispozici jsou rovněž desítky kronik ze zaniklého dolu Dukla. Součástí expozice je také knihovna s možností prezenčního studia. Po dohodě mohou návštěvníci zhlédnout na promítacím plátně krátké filmové dokumenty o historii vybraných dolů nebo propagační videa o Havířovu. Pořádáme přednášky se vztahem k našemu regionu a pravidelně vydáváme zajímavé publikace.

Projekt zastřešený příhraniční spoluprací s polským městem Jastrzebie-Zdrój byl v roce 2013 oceněn Českým Permonem v kategorii Nejlepší počin roku.

Nabídka pro školy | školky

V expozici rádi přivítáme děti z mateřských, základních i středních škol. Děti se úměrně svému věku seznámí s okolnostmi vzniku Havířova, s jeho nejznámějšími dominantami i zaniklými podniky. Mohou si prohlédnout dobové fotografie Havířova a hádat, které budovy jsou na nich vyobrazeny. Více prostoru je věnováno hornické části expozice, v níž si děti mohou prohlédnout hornické lampy, přístroje a nářadí, vybavení báňského záchranáře, vyfotit se v hornickém stejnokroji, vyzkoušet si tíhu starých sbíječek i osahat si skutečné uhlí. Po dohodě s učitelem můžeme na plátně promítnout zhruba 20-minutové dokumenty a propagační filmy o historii některých dolů. Přestože je ve filmech užívána odborná terminologie, které nemusí nejmenší děti zcela rozumět, jsou tyto dokumenty neocenitelnou ukázkou práce na dolech a s úspěchem je promítáme i mateřským školám. V případě, že máte zájem o prohlídku expozice, stačí se alespoň 2 dny předem objednat telefonicky nebo e-mailem. Podrobnější informace a nabídku besed najdete v rubrice Pro školy.

Scroll to Top