Expozice Historie psaná uhlím

Expozice Historie psaná uhlím byla pro veřejnost otevřena dne 2. ledna 2013 ve Společenském domě Reneta. Vznikla díky mnohaletému úsilí členů Klubu přátel hornického muzea, kterým se podařilo přesvědčit vedení magistrátu, že i mladé město Havířov potřebuje své muzeum a mělo by lidem připomínat okolnosti svého vzniku. Správou expozice byla pověřena Městská knihovna Havířov. Projekt zastřešený příhraniční spoluprací z evropských fondů s městem Jastrzebie Zdroj byl v roce 2013 oceněn Českým Permonem v kategorii Nejlepší počin roku.

Expozice mapuje historii Havířova a hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. Panely v první části zachycují počátky budování města na přelomu 40. a 50. let 20. století, kdy do našeho regionu přicházely tisíce pracovníků ochotných setrvat v hornickém povolání výměnou za byt. Přinášejí přehled návrhů, které byly zaslány do soutěže o název nového města, představují nejvýznamnější dominanty města, dávno zaniklé havířovské podniky, významná nákupní střediska nebo oblíbená restaurační zařízení. Jeden z panelů je věnován i oblíbeným kulturním akcím, kterými byly Havířov v květech, závody automobilů na Šenovském okruhu a závody motocyklů na Těrlickém okruhu. Výstavu pak doplňuje množství fotografií s dobovou tématikou.

V hornické části expozice mohou návštěvníci obdivovat řadu drobných technických exponátů. Vystaveny jsou sbíječky, přístroje na měření důlních plynů, vzorky uhlí a hornin, přilby, hornické lampy, hornický kroj či figura báňského záchranáře. Výstavní panely představují slovem i obrazem významné doly ostravsko-karvinského revíru, které byly činné zejména v 50. a 60. letech minulého století. K dispozici jsou rovněž desítky kronik ze zaniklého dolu Dukla. Součástí expozice je také knihovna s možností prezenčního studia. Po dohodě mohou návštěvníci zhlédnout na promítacím plátně krátké filmové dokumenty o historii vybraných dolů nebo propagační videa o Havířovu. Přestože expozice nese přízvisko stálá, některé části čas od času obměňujeme. Pořádáme různé přednášky se vztahem k našemu regionu a pravidelně vydáváme zajímavé publikace.

Vedoucí oddělení: Bc. Michaela Kroupová

Běžná provozní doba

Sledujte rubriku Aktuality, kde naleznete případná omezení provozu.

Pondělí
14.00 – 18.00

Úterý
Zavřeno

Středa
10.00 – 14.00

Čtvrtek
Zavřeno

Pátek
10.00 – 14.00

Kontakt

Nabídka pro školy | školky

V expozici rádi přivítáme děti z mateřských, základních i středních škol. Děti se úměrně svému věku seznámí s okolnostmi vzniku Havířova, s jeho nejznámějšími dominantami i zaniklými podniky. Mohou si prohlédnout dobové fotografie Havířova a hádat, které budovy jsou na nich vyobrazeny. Více prostoru je věnováno hornické části expozice, v níž si děti mohou prohlédnout hornické lampy, přístroje a nářadí, vybavení báňského záchranáře, vyfotit se v hornickém stejnokroji, vyzkoušet si tíhu starých sbíječek i osahat si skutečné uhlí. Po dohodě s učitelem můžeme na plátně promítnout zhruba 20-minutové dokumenty a propagační filmy o historii některých dolů. Přestože je ve filmech užívána odborná terminologie, které nemusí nejmenší děti zcela rozumět, jsou tyto dokumenty neocenitelnou ukázkou práce na dolech a s úspěchem je promítáme i mateřským školám. V případě, že máte zájem o prohlídku expozice, stačí se alespoň 2 dny předem objednat telefonicky nebo e-mailem. Podrobnější informace a nabídku besed najdete v rubrice Pro školy.

Scroll to Top