Městská knihovna Havířov

Domů > Pobočky knihovny > Stálá expozice

Stálá expozice Historie psaná uhlím, Pavlovova, Havířov-Město

Provozní doba

Pondělí

9.00–12.00 | 13.00–18.00

Úterý

9.00–12.00 | 13.00–15.00

Středa

Zavřeno

Čtvrtek

9.00–12.00 | 13.00–18.00

Pátek

9.00–12.00 | 13.00–15.00

Kontakty a zaměstnanci

  • Kontakt

    Pavlovova 2 (zadní vchod)
    Telefon: 597 317 237
    E-mail: info@stalavystava.cz 

  • Vedoucí oddělení

    Bc. Michaela Kroupová

Kde nás najdete

Nadcházející událost

Pozvánka na vernisáž výstavy Polská Sahara
Út | 14. 5. 2024 - Pá | 30. 8. 2024

Polská Sahara

Expozice Historie psaná uhlím, Pavlovova 2, Havířov
Nebyla nalezena žádná událost!

Kdo jsme a co děláme?

Expozice byla pro veřejnost otevřena v roce 2013 a zpočátku sídlila ve Společenském domě Reneta, kde vznikla díky mnohaletému úsilí členů Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Od samého počátku byla expozice koncipována jako stálá výstava, která by měla místním občanům připomínat okolnosti vzniku Havířova a uchovávat vzpomínky na zaniklý Důl Dukla. Koncem roku 2020 byla ukončena činnost expozice ve Společenském domě a od května 2021 sídlí v uvolněných prostorách po zrušeném Muzeu Těšínska.

Expozice je rozdělena do dvou okruhů, které se však úzce prolínají. První okruh mapuje historii Havířova od počátku jeho budování na přelomu 40. a 50. let 20. století, kdy do našeho regionu přicházely tisíce pracovníků ochotných setrvat v průmyslu výměnou za byt. Výstavní panely přinášejí přehled návrhů, které byly zaslány do soutěže o název nového města, představují jeho nejvýznamnější dominanty, zaniklé podniky, nákupní střediska či oblíbené restaurace. V hornické části mohou návštěvníci obdivovat důlní lampy, drobné technické a měřicí přístroje, vzorky hornin a vybavení báňského záchranáře. Zájemci se mohou vyfotit v hornické uniformě, vyzkoušet si tíhu sbíječek a osahat si skutečné uhlí. Výstavní panely seznamují návštěvníka s činnostmi, které musel každý horník vykonat, než sfáral do dolu. Nechybí ukázka známkovny, řetízkových šaten, lampovny, důlních nárazišť nebo fotografie s tematikou ražby a dobývání uhlí. Výstavní panely představují významné doly Ostravsko-karvinského revíru, které byly činné v období výstavby města. Součástí expozice je knihovní fond s regionální a hornickou tematikou, sbírka kronik, dobových dokumentů a negativů. Expozice pořádá přednášky pro veřejnost a exkurze pro děti z MŠ, ZŠ a SŠ. Klubům nabízí prostory pro setkávání. 

Pro školy a školky

V expozici rádi přivítáme děti z mateřských, základních i středních škol. Děti se úměrně svému věku seznámí s okolnostmi vzniku Havířova, s hornickým povoláním a provozem na šachtě. Jako pobočka městské knihovny vám můžeme nabídnout i další besedy, které sice přímo nesouvisí s historií regionu, ale jsou zaměřeny na literaturu a dětské čtenářství. Pokud vás některé téma zaujalo a chybí vám v nabídce knihovny, rádi vás přivítáme v naší expozici.

Publikační činnost

Ve spolupráci s Nadací Landek Ostrava vydáváme téměř každým rokem vzpomínkové a upomínkové publikace s hornickou či regionální tematikou. Bývalí Dukeláci mohli ve dvou dílech hornických historek s názvem Grilování kuřat v dole zavzpomínat na veselé zážitky ze šachty, milovníci havířovské historie si přišli na své díky fotopublikaci Havířov: Doteky času, a památku 108 havířů zahynulých při tragickém požáru na Dole Dukla jsme uctili neméně úspěšnou publikací Dukla 1961. Série brožur Důl Dukla v proměnách času nabízí unikátní záběry provozních budov a pracovních kolektivů a zachycuje stručnou historii dolu od 50. let 20. století po útlum šachty. 

Důl Dukla v proměnách času: léta sedmdesátá a osmdesátá

Fotografická publikace nabízí pohled na Důl Dukla v 70. a 80. letech 20. století. Obsahuje unikátní fotografie z výstavby skipokomplexu a dalších povrchových objektů a zejména pak řadu fotografií pracovních kolektivů. Publikace navazuje na předchozí díl s podtitulem Léta padesátá a šedesátá.

Rok vydání: 2022.
Počet stran: 56.

Logo Nadace Landek Ostrava

Dukla 1961

V roce 1961 došlo na Dole Dukla k požáru pásového dopravníku. Jedovaté kouře se rychle rozšířily v chodbách dolu a zavinily smrt 108 horníků. Publikace popisuje okolnosti jedné z největších důlních katastrof v dějinách českého hornictví.

Rok vydání: 2021.
Počet stran: 56.

Logo Nadace Landek Ostrava

Havířov: Doteky času

Publikace byla vydána k 65. výročí založení Havířova. Obsahuje více než sto dobových fotografií doplněných o krátké fundované komentáře, které nenásilnou formou přibližují čtenářům historii města.

Rok vydání: 2020.
Počet stran: 112.

Logo Nadace Landek Ostrava

Důl Dukla v proměnách času: léta padesátá a šedesátá

Fotografická publikace nabízí unikátní pohled na Důl Dukla v 50. a 60. letech 20. století: na jeho provozní budovy, pracovní kolektivy, všední i nevšední události. Záběry jsou doplněny autentickými popisky ze závodního časopisu Dolu Dukla.

Rok vydání: 2019.
Počet stran: 56.

Logo Nadace Landek Ostrava

Grilování kuřat v dole aneb Vzpomínky vysloužilých horníků

Dvojice brožur obsahuje humorné příhody ze života horníků. Jedná se o příběhy, které se skutečně staly a jsou příkladem havířského černého humoru. Příhody sesbíral  Jaroslav Čihař, dlouholetý zaměstnanec Dolu Dukla, vtipnými ilustracemi je doplnil malíř Josef Stružka.

Rok vydání: 2015 a 2016
Počet stran: 56.

Logo Nadace Landek Ostrava

Virtuální prohlídka

Projekt zastřešený příhraniční spoluprací s polským městem Jastrzebie-Zdrój byl v roce 2013 oceněn Českým Permonem v kategorii Nejlepší počin roku.