Čtenářské bingo

Vydejte se s námi na cestu za čtenářským dobrodružstvím a zahrajte si bingo z knížek, které během prázdnin přečtete. Úkolem je propojit řadu pěti na sebe navazujících polí v řádku, sloupci nebo diagonále. Každou knihu můžete použít pouze jednou (1 úkol = 1 kniha). Hra probíhá od 1. 7. do 31. 8. 2021 a je určena dětským i dospělým čtenářům. Vyplněnou hrací kartu odevzdejte v knihovně do 1. 9. 2021. Z úspěšných řešitelů budou vylosování 3 z každé kategorie, kteří obdrží odměnu.

Scroll to Top