Zahajujeme zimní semestr VU3V

Virtuální Univerzita 3. věku pokračuje zimním semestrem v oborech Klenoty barokního sochařství v českých zemích (29. 9. v 9.00) a Genealogie. Hledáme své předky (5. 10. v 9.00). Studia se mohou účastnit, kromě současných studentů, občané ČR důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci. Více informací v Hudebním oddělení a na tel. 597 317 212.

Scroll to Top