Virtuální Univerzita 3. věku

Virtuální Univerzita 3. věku (VU3V) pokračuje letním semestrem. Studia se mohou účastnit, kromě současných studentů, občané ČR důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci. Bližší informace v hudebním oddělení na ulici Svornosti nebo na tel. 597 317 213.

Scroll to Top