Městská knihovna Havířov

Výstava rukodělných výrobků klientů Slezské diakonie

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti, cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi. Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické, a. v. započatou na počátku 20. století. V současné době působí také v Jihomoravském kraji.

Výstava rukodělných výrobků klientů Slezské diakonie prezentuje práci klientů sociálně terapeutických dílen, tyto služby podporují dospělé osoby s postižením v tom, aby si udržely, obnovily či získaly pracovní a sociální návyky a dovednosti k osamostatnění se, zařazení do běžného života a k uplatnění na trhu práce.

Datum

Út - Čt | 1. - 31. 8. 2023
Expired!

Typy událostí

Výstava
Hudební oddělení, Svornosti 2, Havířov

Místo konání

Hudební oddělení, Svornosti 2, Havířov
Přejít nahoru