Rozvoj digitálních kompetencí knihovníků

V rámci projektu VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků jsme pro Vás připravili kurz Rozvoj digitálních kompetencí knihovníků. Lektorkou je Mgr. Hana Šandová. Kurz proběhne ve středu 27. 10. 2021 (Modul 1) a 3. 11. 2021 (Modul 2) od 10.30 do 14.30 v Městské knihovně Havířov, ul. Svornosti 86/2, budova G, Havířov-Město. Kurz je zaměřen na získání digitálních dovedností a zároveň prohloubení odborné kompetence knihovníků v oblasti digitálních technologií prostřednictvím výukových robotů. Účastníci se seznámí s nabídkou výukových robotů a jejich dostupností na českém trhu. Získají zkušenosti s jejich programováním v různých prostředích. Nově získané dovednosti pak uplatní při přípravě a realizaci vzdělávacích akcí ve své knihovně. Předchozí zkušenost účastníků s robotikou a programováním není vyžadována. Podrobné informace o náplni kurzu a možnostech přihlášení naleznete v následujícím >> odkazu.

Scroll to Top