Participativní rozpočet města Havířova 2021

Během června probíhá hlasování o návrzích podaných občany města Havířova v rámci participativního rozpočtu pro rok 2021. Vítězné projekty, jeden za každou městskou část, bude Havířov realizovat v následujícím roce. Projekty, které usilují o realizaci, se většinou zaměřují na obnovu či výstavbu dětských hřišť, realizaci volnočasových zón a umístění sportovních prvků v Havířově.

Hlasovat pro 9 konkrétních projektů je možné od 1. do 30. června 2021.

Podrobnosti k jednotlivým projektům a také hlasování naleznete na webu města v Aktualitách -> Přehled projektů a hlasování

QR kód pro hlasování

Scroll to Top