Městská knihovna Havířov

Zimní semestr VU3V

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU (VU3V) zahajuje zimní semestr 2023/2024. Studia se mohou účastnit občané ČR důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci. Bližší informace v hudebním oddělení na ulici Svornosti, tel. 597 317 213, hudebni@knih-havirov.cz.

Témata kurzů:

Od 25. 9. 2023 – Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě.

Od 2. 10. 2023 – Habsburkové bez trůnu.

Přejít nahoru