Městská knihovna Havířov

Letní semestr VU3V

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU (VU3V) pokračuje letním semestrem v kurzech Buddhistické umění Indie (začínáme 6. 2.) a Kouzelná geometrie (začínáme 30. 1.). Začátek vždy pondělí v 9 hodin. Studia se mohou účastnit občané ČR důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci. Bližší informace v hudebním oddělení na ulici Svornosti, tel. 597 317 213, hudebni@knih-havirov.cz.

Přejít nahoru