Prohlídky a besedy v expozici

Městská knihovna zajišťuje provoz expozice zaměřené na historii města Havířova a hornictví. Pro děti z mateřských, základních i středních škol nabízíme komentované prohlídky expozice či tematicky zaměřené besedy. V případě zájmu o prohlídku se stačí alespoň 2 dny předem objednat telefonicky nebo e-mailem. Nahlaste nám počet dětí a jejich věk, a zda máte zájem o doprovodný program (beseda, promítání) či jen komentovanou prohlídku. Školní exkurze a besedy se mohou konat ve středy a pátky v rozmezí od 9.30 do 13 hodin, v pondělí od 13.30 se můžeme věnovat školním družinám.

Komentované prohlídky

Komentář probíhá úměrně věku dětí a jejich zájmu, podle časových možností učitele. Děti si mohou prohlédnout staré hornické lampy, přístroje a nářadí, vybavení báňského záchranáře, vyfotit se v hornickém stejnokroji nebo pracovní přilbě, vyzkoušet si tíhu havířských sbíječek a osahat si skutečné uhlí. Délka prohlídky se pohybuje okolo 20-30 minut.

Doplňkový program | besedy a promítání

Kromě komentované prohlídky exponátů si můžeme s dětmi popovídat o počátcích budování našeho města. Dozví se, za jakým účelem bylo město vybudováno a jak se tady žilo v prvních letech výstavby, seznámí se s nejvýznamnějšími dominantami města i zaniklými podniky. Na plátně jim promítneme historické fotografie Havířova a děti mohou hádat, které budovy jsou na nich vyobrazeny. Délka besedy se pohybuje okolo 40 minut. Další zajímavou besedou jsou Pověsti slezského lidu, která dětem přibližuje pověsti o nálezu uhlí na Ostravsku i pověsti z blízkého okolí Havířova (Šumbark, Životice, Slezskoostravský hrad, Prašivá). Délka besedy je 50 minut. 

Po dohodě s učitelem můžeme na plátně promítnout tematické dokumenty a propagační filmy.

  • Důl Lazy – seznamuje diváka s děním na šachtě. Popisuje příchod horníka do zaměstnání a jeho sfárání do dolu, výkon určité profese (ražba chodeb, těžba uhlí, obsluha techniky atd.). Přestože je ve filmu užívána odborná terminologie, které nemusí nejmenší děti zcela rozumět, jsou tyto dokumenty neocenitelnou ukázkou práce na dolech a s úspěchem je promítáme i mateřským školám. Délka filmu: 15 minut.
  • Zlatá šedesátka aneb jak Havířov k názvu přišel – pořadem provází frontman kapely Kryštof a havířovský rodák Richard Krajčo. Hlavní děj se točí okolo vzniku názvu města. Film je u dětí velmi oblíbený, protože mají možnost vidět současné letecké záběry na Havířov a ukazovat si na místa, která dobře znají. Současně se ve filmu prolínají dobové černobílé záběry na město a jeho obyvatele. Délka filmu: 25 minut.
  • Město zeleně – celovečerní film havířovského režiséra Davida Vignera. Příběh se dělí na dokumentární a filmovou linii. V dokumentární části vystupují havířovští pamětníci, kteří vzpomínají na vznik a historii města. Ve filmové části se postarší fotograf náhodně seznamuje s mladou dívkou, pro kterou je Havířov zcela nezajímavé město. Vypravuje, jak se do města přistěhoval, v jeho retrospektivách se objevují záběry z otevření první školy, udělování městských práv, Havířova v květech atd. Délka filmu je 80 minut.
Scroll to Top