Městská knihovna Havířov

Prohlídky a besedy v expozici

Havířovská knihovna zajišťuje provoz stálé expozice zaměřené na historii města Havířova a hornictví. Pro děti z mateřských, základních i středních škol nabízíme komentované prohlídky expozice nebo tematicky zaměřené besedy. V případě zájmu o komentovanou prohlídku (Dole v dole) se stačí objednat 2 dny předem. Besedy objednávejte alespoň týden předem. Besedy se mohou konat každý všední den od 8 do 12 hodin a od 13 do 15.30 hod (pro školní družiny).

Komentované prohlídky | Dole v dole

Komentář probíhá úměrně věku dětí a jejich zájmu, podle časových možností učitele. Děti si mohou prohlédnout staré hornické lampy, přístroje a nářadí, vybavení báňského záchranáře, vyfotit se v hornickém stejnokroji nebo pracovní přilbě, vyzkoušet si tíhu havířských sbíječek a osahat si skutečné uhlí. Po dohodě lze promítnout filmové záběry z důlního prostředí. Délka prohlídky se pohybuje okolo 30-40 minut. Vhodné pro všechny věkové kategorie.

Besedy o Havířovu a regionu

O kováři Keltičkovi

Cílová skupina: 4. až 6. ročník, 60 minut

Anotace: dětem vysvětlíme, co jsou to pověsti a jak vznikaly. Prostřednictvím čtených ukázek jim přiblížíme vybrané pověsti našeho kraje převážně s hornickou tematikou. Dozví se, jak bylo nalezeno uhlí v Ostravě, kdo strašil v havířovském mlýně i jaká pověst se váže k hoře Prašivá.

Poznej Havířov

Cílová skupina: 3. až 5. ročník, 60 minut

Anotace: žáci se seznámí s historií města Havířova. Dozví se, za jakým účelem bylo město postaveno, jak se zde žilo v prvních letech jeho výstavby a jaké kulturní či přírodní památky zde mohou obdivovat. Součástí besedy je prohlídka dobových fotografií či krátkých filmových ukázek.

Moje město

Cílová skupina: 6. až 9. ročník, 60 minut

Anotace: žáci se seznámí s historií Havířova. Dozví se, za jakým účelem bylo město postaveno, co byla Lánská akce a co znamená pojem SORELA. Žákům budou představeny architektonicky významné budovy města, podniky a celoměstské akce. Součástí besedy je prohlídka dobových fotografií či filmových ukázek.

Ostatní besedy

Jako pobočka Městské knihovny Havířov vám můžeme nabídnout i další besedy, které sice přímo nesouvisí s historií regionu, ale jsou zaměřeny na literaturu a dětské čtenářství. Vedoucí expozice Michaela Kroupová působila několik let v dětském oddělení a má s touto činností zkušenosti. Pokud vás některé z následujících témat zaujalo a chybí vám v nabídce ostatních poboček knihovny, rádi vás přivítáme v expozici.

Jak se rodí a umírá kniha

Cílová skupina: 3. až 4. ročník, 60 minut

Anotace: děti se seznámí s historií vzniku knihy od psaní na pergamenový papír, přes vynález knihtisku až po současné moderní metody tisku. Dozví se, co je potřeba udělat, než se kniha dostane od spisovatele do knihkupectví, kdo je redaktor, korektor či nakladatel. Na závěr provedeme pitvu knihy a rozebereme si nejčastější příčiny její smrti.

David Walliams a Roald Dahl

Cílová skupina: 5. až 6. ročník, 60 minut

Anotace: děti se seznámí s životem a dílem populárních dětských spisovatelů, kteří dokáží vyprávět vesele o závažných sociálních tématech. Beseda je doplněna čtenými ukázkami z knih, bohatým obrazovým doprovodem i videoukázkami. (Doporučené knihy nelze v expozici vypůjčit, děti si v případě zájmu mohou vypůjčit knihu v kterékoliv jiné pobočce knihovny).

Dobrodružná literatura

Cílová skupina: 5. až 6. ročník, 60 minut

Anotace: děti se seznámí s vývojem dobrodružné literatury. Stěžejní část bude věnována velikánům tohoto žánru, jakými byli Daniel Defoe se svým Robinsonem, Karel May s Vinnetouem a Jaroslav Foglar s Rychlými šípy. Na závěr besedy se zmíníme také o současné dobrodružné literatuře (např. Ivona Březinová).

Vánoce: původ a tradice

Cílová skupina: 3. až 5. ročník, 60 minut

Anotace: žáci nahlédnou do historie Vánoc. Dozví se, kdo byl Ježíš a jaká legenda se váže k jeho narození a ukřižování, jaké svátky lidé v minulosti slavili v předvánočním čase a jaké zvyky dodržovali.

Pro děti ze školních družin (2.-3. ročník) můžeme besedu zkrátit na 30 minut a dalších 30 minut se můžeme věnovat jednoduché tvořivé činnosti (ozdoby z papíru na vánoční stromeček apod.).

Tematické filmové dokumenty

  • Zlatá šedesátka aneb jak Havířov k názvu přišel – pořadem provází frontman kapely Kryštof a havířovský rodák Richard Krajčo. Hlavní děj se točí okolo vzniku názvu města. Film je u dětí velmi oblíbený, protože mají možnost vidět současné letecké záběry Havířova a ukazovat si na místa, která dobře znají. Současně se ve filmu prolínají dobové černobílé záběry na město a jeho obyvatele. Délka filmu: 25 minut.
  • Město zeleně – celovečerní film havířovského režiséra Davida Vignera. Příběh se dělí na dokumentární a filmovou linii. V dokumentární části vystupují havířovští pamětníci, kteří vzpomínají na vznik a historii města. Ve filmové části se postarší fotograf náhodně seznamuje s mladou dívkou, pro kterou je Havířov zcela nezajímavé město. Vypravuje, jak se do města přistěhoval, v jeho retrospektivách se objevují záběry z otevření první školy, udělování městských práv, Havířova v květech atd. Délka filmu je 80 minut.
Přejít nahoru